تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوشت مرغ سوخاری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن گوشت پرندگان سرخ شده در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لحوم فراخ الطيور المقلية] ابن سیرین در خواب:

و همچنین گوشت مرغ سرخ شده پول در خستگی است. (اگر در خواب گوشت سرخ شده جوجه پرندگان را ببیند یا ببیند که گوشت سرخ شده جوجه پرندگان را می خورد، خوابش نشان می دهد که پس از زحمت و خستگی مالی به دست می آورد).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گوشت مرغ سوخاری در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوشت مرغ، تعبیر خواب یا رؤیت گوشت پرنده، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا