تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرنگ بدون بیماری را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرنگ بدون بیماری را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آمپول یا دیدن آمپول با سوزن طبی بدون بیماری در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحقنة من غير داء أو مرض] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند که آمپول بدون مرض تزریق کرده است، در خود بیابد – یعنی احتقان دارد بی آنکه خود را مریض ببیند – خوابش نشان می دهد که برمی گردد یا از نذر برمی گردد. علیه خود ساخته است، یا از سخنانی که ناخواسته مشت زده یا ترک کرده است، برمی گردد یا برمی گردد، یا شاید با حالت عصبانیت که او را آزار داده، این را گفته است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن سوزن تزریق شده بدون بیماری در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب آمپول، تعبیر خواب یا رؤیت سوزن طبی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا