تعبیر خواب ابن سیرین – خواب داروی آسان برای نوشیدن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن دارویی که برای غیر بیمار، در خواب یا در خواب، آسان یا گوارا بود.

تفسیر یک چشم انداز [الدواء السهل المشرب أو الاستساغة] ابن سیرین در خواب:

و اما غیر صابران، داروی آسانی که در خواب مست یا گوارا می شود، به زیان و سلامتی برای بدن تعبیر می شود. کسى که مریض نیست اگر در خواب ببیند که دارو مى نوشد و در خواب ببیند که این دارو از نظر قورت دادن و گواراى آسان نوشیده مى شد، خواب او حاکى از نیکى و تیز بودن او و دورى از ضرر است. به او.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر مشروب دیدن دارو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شرب، تعبیر خواب یا رؤیت طب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا