تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه دادن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه دادن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سرمه یا دیدن سرمه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [إعطاء الكحل] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که به او سرمه داده اند، خوابش بیانگر آن است که در حال به دست آوردن پول است (یعنی در یک تجارت یا مانند آن پول به دست می آورد یا برنده می شود).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب خط چشم دادن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خط چشم یا خط چشم، تعبیر خواب یا رویت خط چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا