تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سرمه یا دیدن سرمه یا سرمه چشم در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الكحل] ابن سیرین در خواب:

همینطور اگر در خواب ببیند که خط چشم زده است، خوابش بیانگر نیکی و نیکی در دین اوست.

[1]میل: آن که با آن سرمه می ریزند، آنچه بر سرمه می گذارند تا سرمه بر چشم بمالند.

و سرمه در خواب دلالت بر پول و سرمه در خواب بر زن و تمایل دارد[1] در خواب به معنای پسر است. گفته شد: سرمه در خواب بیانگر افزایش قدرت بینایی است.

سرمه: سرمه فروش یا سرمه گیر چشم.

و کَهَل در خواب دلالت بر مردی است که به خیر و اصلاح دین دعوت می کند.

، تعبیر دیدن خط چشم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خط چشم، تعبیر خواب یا رؤیت چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا