تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چشم مبتلا به ورم ملتحمه بدون نقص بینایی

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چشم مبتلا به ورم ملتحمه بدون نقص بینایی

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ملتحمه بدون ضعف در بینایی یا بینایی چشم مبتلا به ورم ملتحمه بدون اختلال بینایی در خواب و یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العين المصابة بالرمد مع عدم وجود ضعف في البصر] ابن سیرین در خواب:

اما اگر در خواب ببیند که چشمش مبتلا به ورم ملتحمه شده است، ولی در همان خواب ببیند که آن ورم ملتحمه چشم او را در چیزی کم نکرده است، خوابش نشان می‌دهد که او را به باطل می‌اندازند. مربوط به دینش – از آن بیگناه است و ثواب و ثواب می گیرد.گفته شد: اگر در خواب ببیند که چشمش به ورم ملتحمه مبتلا شده است ولی عفونی ملتحمه چشم او را کم یا ضعیف نکرده است. خواب نشان می دهد که او پول به دست می آورد یا ثروتمند می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چشم مبتلا به ورم ملتحمه بدون ضعف بینایی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب چشم، تعبیر خواب یا بینایی چشم مبتلا، تعبیر خواب ابن سیرین. سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا