تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوسفند در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوسفند در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب گوسفند (برای بیمار) یا دیدن گوسفند توسط بیمار در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الغنم (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

و مطلوب آن است که بیمار در خواب گوسفندان را ببیند، زیرا تعبیر به شفا دارد. (اگر مریض خواب گوسفند یا گاو ببیند خواب او ستودنی و دلالت بر شفا دارد).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بیمار گوسفند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوسفند، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا