تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لرزیدن دست راست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لرزیدن دست راست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و دیدن رعشه دست راست در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرجفة في اليد اليمنى] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند که دست راستش می لرزد – یا دست راستش می لرزد یا می لرزد – شاید خواب او دلالت بر سختی دارد که در مدخل معیشت یا معیشت او خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن رعشه دست راست در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب لرز، تعبیر خواب یا رؤیت دست راست، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا