تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن مدفوع با نان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن مدفوع با نان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن نان با مدفوع در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل البراز مع الخبز] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که گویا نان را با عذر می خورد (مدفوع با نان یا مدفوع با نان) نظر او را نشان دادم.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مدفوع و نان خوردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نان، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا