تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پاشنه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پاشنه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پاشنه (پاشنه مرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [كعبُ الرِّجْل] ابن سیرین در خواب:

و پاشنه مرد در خواب ممکن است به قمار یا پسر قمار (از اعضای خانواده یا یک خانواده) تعبیر شود.

ابن سیرین رحمه الله

پا، ساق، ران، مرد، پاشنه، زانو، انگشتان

تعبیر دیدن پاشنه مرد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پاشنه، تعبیر خواب یا رویت پاشنه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا