تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گردن کلفت در خواب (برای امام)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گردن کلفت در خواب (برای امام)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن گردن یا گردن کلفت (امام یا حاکم) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرقبة الغليظة (للإمام)] ابن سیرین در خواب:

اگر امام در خواب ببیند که گردنش کلفت شده است (گردنش کلفت شده) دیده ها نشانگر پشت اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گردن کلفت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گردن، تعبیر خواب یا رؤیت گردن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا