تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مکانیسم قوچ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای کسی که دید مکانیزمی مانند مکانیسم قوچ یا گوسفند در خواب دارد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأن له إلية كإلية الكبش] ابن سیرین در خواب:

مکانیسم قوچ یا گوسفند: چربی موجود در پشت برخی از انواع گوسفند.

اگر انسان در خواب ببیند که مکانیزمی مانند قوچ دارد، خوابش نشان از پسری مرزوق دارد و پس از او صاحب پسری خواهد شد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بره در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب قوچ، تعبیر خواب یا رؤیت بره یا قوچ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا