تعبیر خواب ابن سیرین – خواب موی بلند در خواب (برای صاحب صلاح)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب موی بلند در خواب (برای صاحب صلاح)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن برآمدگی – موی بلند یا موی سر بلند – (برای صاحب صلاح) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الجمة (لمن هو صاحب صلاح)] ابن سیرین در خواب:

الجمه: پیشانی (موی جلوی سر) بلند و تا شانه ها (یا حتی شانه ها) کشیده شده است.

و گروه با اختلاف صاحب رؤیت فرق دارد، پس اگر در خواب ببیند که صاحب صلاح کیست، گویا بر سر اوست و او صالح است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب موی بلند، تعبیر خواب یا رؤیت مو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا