تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن ریش کسی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن شخصی که در خواب ریش خود را گرفته (یا ریش خود را با دست گرفته است).

تفسیر یک چشم انداز [إمساك لحية شخص] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که ریشی غیر از دستش را گرفته و به او ثواب می دهد، دلالت بر این دارد که از مال او به او ارث رسیده است.

گویند مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم ریش عمویم را گرفته و تا حد نیش می زنم. و گفت: ارث عمویت را می خوری و او جز تو وارثی ندارد و اگر چیزی از آن بخوری ارث می بری.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب ریش گرفتن (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ریش، تعبیر خواب یا رؤیت گرفتن ریش، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا