تعبیر دیدن و خواب دیدن انبیا و رسولان در خواب ابن سیرین.

معرفی

دیدن انبیا و رسولان صلی الله علیه و آله و سلم یکی از این دو چیز است که او را با چهره ای بغض آلود می بیند که در ظاهرش نیست و یا اینکه یکی از پیامبران خدا را کشته است. پس این هشداری است برای کسی که به احتمال زیاد آن را می بیند.

دیدن پیامبران

دیدن آدم علیه السلام

اما در رؤیت آدم علیه السلام تعبیر رؤیت بر حسب ظاهر فرق می کند، اگر او را به صورت طبیعی می دید صاحب رؤیت به مقامی عظیم و عزت عظیم می رسید و اینکه اگر شایسته بود. آنگاه خدای سبحان می فرماید ((من خلیفه فی الارض)) و اگر آدم با او سخن می گفت به او می رسید، بصیر علم وسیعی دارد، به فرموده حق تعالی: (و تعلیم کرد). آدم همه نام ها).

می گفتند هر که آدم علیه السلام را ببیند، فریب گفتار برخی از دشمنانش را خورد و اگر او را به رنگ دیگری می دید، نشان می داد که بیننده از ناحیه ای به ناحیه دیگر حرکت می کند و سپس به آن ناحیه باز می گردد. اولین جایی که از آنجا رفت

رؤیت ابراهیم علیه السلام

هر کس پدر حضرت ابراهیم علیه السلام را ببیند، پس از رضای خدا، زیارت کرده است، و از سوی دیگر، دید او حکایت از ضرر شدید صاحب رؤیت دارد و آن از جانب سلطان ظالم است. و سپس بر آنان پیروز می شود و بر دشمنان خود پیروز می شود و آن رؤیت صالح علیه السلام است.

و هر كه در خواب ابراهيم را خشمگين ببيند، بيانگر نافرماني بيننده از پدر و مادر است، و اگر ابراهيم در خواب چشم بيننده را مسح كند و بيننده نابينا باشد، انشاءالله بينايي او باز مي گردد.

با دیدن یوسف علیه السلام

رؤیت یوسف دلیل بر ظلم و قطع رابطه با نزدیکان بیننده است، سپس پادشاهی می شود که دشمنانش و ظلم کنندگان به او فرمان می برند و عادل است و به آنها صدقه می دهد و این نشان دهنده صراحت آشکار است. در محل دید

دیدن عیسی و مادرش علیهم السلام

دیدن حضرت عیسی در خواب، دلیل بر خیرخواهی صاحب بیناست، زیرا او مردی است که خیر و منفعت زیادی به دیگران می‌رساند، مسافرت فراوان و زائران برای طلب علم است و به علم طب مفتخر است.

و اگر بیننده عیسی زن حامله بود، رؤیتش نشان می‌دهد که پدری حکیم به دنیا آورد، و هر کس مریم دختر عمران را ببیند، در میان مردم بلند مرتبه است، و اگر برای مریم سجده کرد. این نشان دهنده نشستن با پادشاه و بزرگداشت اوست.

دیدن بقیه انبیا

هر که شیث علیه السلام را دید به مال فراوان و زندگی با عزت رسید و هر که ادریس را دید با تقوای زیبا متولد شد و رؤیت نوح علیه السلام عمر طولانی و مصیبت های بسیار با دشمنان است. بر دشمنان خود پیروز شد و بسیار سپاسگزار خدا بود و این به خاطر فرموده خداوند متعال است (او بنده شکرگزار بود).

ديدن اسحاق در تنگنا و ظلم خويشاوندان است، آنگاه از خداى تعالى آسوده مى شود و پادشاهان از اولاد او كثير مى شوند و رؤيت هود عليه السلام تسلط دشمنان بر بيننده است و هر كه ببيند. شعیب، چشمش از بین می‌رود، و اگر ببیند که می‌لرزد، و اگر او را ببیند، ظلمی است که از نزدیکان به او می‌رسد.

و هر که موسی را ببیند به دست ستمگری بزرگ از ظلمت سلاطین هلاک می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا