تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کمی خون دماغ، با یقین به اینکه فایده ای در آن است.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن خون دماغ یا بیرون آمدن خون از بینی (کمی خون) با این احساس در همان خواب که این برای بیننده (یا کمی خون بیرون آمدن) منفعت باشد. بینی در خواب با این احساس که این منفعت خواهد بود و آن در خواب )

تفسیر یک چشم انداز [الرعاف القليل مع التيقن أن في ذلك منفعة] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که از بینی اش اندکی خون می آید و در همان خواب ببیند که برای او سودمند است (به فرض اینکه وجدان در خواب برای او مفید باشد) خوابش نشان می دهد که او از رئیس خود کار خوبی می کند (مثلاً اگر رئیس خود را به دست آورد یا از او بگیرد که در محل کار خود رئیس آن است یا مدیرش خوب است. اما اگر او رئیس باشد – رئیس کسب و کار یا مدیر – پس خوب می شود.

همچنین گفته شد: خون دماغ را عموماً در خواب به جراحت گنج (یا مال یا مالی) تعبیر می کنند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خون از بینی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیرون آمدن خون از بینی، تعبیر خواب یا دیدن خون دماغ، تعبیر خواب. از ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا