تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آزاده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آزاده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن آزاده در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العاتق] ابن سیرین در خواب:

العتیق: ناحیه بین کتف و گردن.

شانه یا شانه: بالای بازو (سر شانه ها).

در مورد آزادگان، عموماً در خواب به دوست، شریک یا کارمند تعبیر می شود. پس آنچه در خواب بر روی دامپر می دود، مقایسه او یا تفسیر او را به طور کلی با آنچه با یک دوست یا چیز خوبی می گذرد برآورده می کند –

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن آزاده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب آزاده، تعبیر خواب یا خواب شانه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا