تعبیر خواب ابن سیرین – خواب از دست دادن دندان و نیافتن آن.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب از دست دادن دندان و نیافتن آن.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن از دست دادن یا افتادن دندان با ناتوانی در یافتن آن در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [فقدان سن من الأسنان مع عدم التمكن من العثور عليه] ابن سیرین در خواب:

و اما فقدان یا یک سال فرشتگان که در خواب نمی توانند آن را بیابند، مثلاً ممکن است دلیل بر نبود آن باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر افتادن دندان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب افتادن دندان یا دندان آسیاب، تعبیر خواب یا دیدن دندان، یک دندان یا آسیاب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا