تعبیر کرم در خواب

تعبیر کرم در خواب

تعبیر خواب کرم در کتاب نابلسی

او در خواب دختری است و کرم های شکم فرزندان انسان هستند که از پول او می خورند. النابلسی آن را به چند صورت توضیح داده است:[١]

تصویری از کرم هایی که از اندام های بدن خارج می شوند

 • هر که دید: از مقعدش کرم ها بیرون آمدند، نوه های او هستند.
 • و هر که در خواب ببیند: گویا کرم از دهانش بیرون می‌آید، اهل خانه می‌خواهند او را فریب دهند و مکرش کنند و او این را می‌داند و از مکر آنان می‌گریزد.
 • و هر كه ببيند كرمها از شكمش بيرون مي آيند از قوم بد دور مي شود و عزت و پاكي دارد و خروج كرم ها از بدن آنها را رها مي كند و نيز چرک اگر بیرون بیاید هلاکت آنهاست.مشتری تاجر.
 • خواب کرم ابریشم

  و هر كه ديد: چيزي از آن را به دست آورد و گفتند كرم ابريشم حاكي از مال حرام است.

  تعبیر خواب کرم در کتاب ابن شاهین

  در مورد کرم به طرق مختلف تعبیر شده است: پول، منفعت، خانواده و ناپسندی:[٢]

  رویایی از کرم ها در لباس

  هر که دید: کرم بر لباسش، یعنی پول.

  رویایی از کرم هایی که از بدن پراکنده می شوند

  هر كه بيند: كرم ها از بدنش پراكنده مي شوند، تعبير آن است كه به بدن و كودكان صدمه مي زند.

  دید کرم ها در یک مکان بسیار بزرگ است

  هر كه ديد: كرم در جايي و بسيار بزرگ است، ممكن است حالتي را دنبال كند.

  رؤیای کرمی که گوشت بیننده را می خورد

  هر که دید کرم از گوشت او می خورند، خانواده و حیا از پول او می خورند.

  چشم اندازی از کرم های سبز

  هر كه ديد: كرم سبز، تعبير آن زن صالح است و گفتند كرم معده را كودكان نازك تعبير مي كنند.

  سایر رویاهای کرم ها

 • و خواب کرم اگر در منافع جمع شوند تعبیر به زیاد شدن فرزندان یا بندگان می شود که رئیس شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خانه اش گوشتی است و در حالی که از آن می خورد کرم در آن می ریزد، تعبیر می شود که اهلش از مال دیگری می خورند.
 • تعبیر خواب کرم در کتاب ابن سیرین

  کرم های شکم خانواده او هستند که یک ششم پول او هستند و کرم ابریشم رعیت سلطان.[٣]

  تعبیر خواب کرم در کتاب ابن الغنام

  هر که ببیند کرم از مقعدش بیرون می‌آید، از خانواده‌اش خارج می‌شود.[٤]

  تعبیر خواب کرم در کتاب الظهیری

  و اما کرم به پول و منفعت و خانواده و کراهت تعبیر شده است:[٥]

 • هر کس بر لباسش کرم ببیند تعبیرش به پول است و هر که کرمی را از بدنش پراکنده ببیند تعبیر به عفونت کرم و بچه می شود.
 • و هر که کرمی را در جایی ببیند که بسیار پیر است، حالتی داشته باشد.
 • و هر کس ببیند که کرم ها گوشت او را می خورند، اهل بیت و نجابتش مال او را می خورند.
 • و هر کس کرم سبزی ببیند زنی صالح تعبیرش می کند.
 • و ابوسعید وزیر گفت کرم معده را کودکان دلسوز تفسیر می کنند.
 • و هر کس در خانه اش گوشتی ببیند و در حالی که از آن می خورد کرم در آن افتاده است، تعبیر شده است که اهل بیت او مال دیگران را می خورند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ النابلسی، «کرم»، www.mktbtk.com، دسترسی به ۳۱ مارس ۲۰۱۹. عمل کنید
  2. ↑ ابن شاهین، «رؤیت کرمها»، www.mktbtk.com، دسترسی به ۳۱ مارس ۲۰۱۹.
  3. ↑ محمد بن سیرین، منتخب گفتار فی تعبیر خواب، صفحه ۸، جزء دوم.
  4. ↑ ابن غنام، بیان البصر، صفحه ۹۸.
  5. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص ۸۲۸.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا