تعبیر خواب تسبیح در خواب

تعبیر خواب تسبیح در خواب

تعبیر رؤیت تسبیح در خواب

نشانه‌های رؤیا و وقوع آن‌ها در علم خداوند متعال باقی می‌ماند، همچنان که رؤیا از شخصی به شخص دیگر تعابیر متفاوتی دارد و رؤیت تسبیح از رؤیت‌های خیر و برکت است. برآورده شدن حوائج – به امر خداوند متعال – و مهمترین نشانه های آن عبارتند از:

 • یک بینش به صاحبش از خوبی، احساس امنیت، امنیت و آسایش در ذهن و قلب اطمینان می دهد. به قول او – حضرت عالی : (تنها با یاد خدا دلهای شما آرام می گیرد).[١]
 • این خواب برای کسانی که خود را در حال ستایش خدای متعال می بینند، مژده است. چون ممکن است دلالت بر خصوصیات بیننده داشته باشد و اینکه از همه انبیا و رسولان تقلید می کند، همه از ستایش کنندگان خدا را ایستاده و نشسته بودند.
 • رؤیا همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت اشتیاق دائمی بیننده برای قرار گرفتن در میان کسانی باشد که خدا را بسیار یاد می کنند، بر اساس فرموده او – حضرت عالی:: (و كسانى كه خدا را فراوان ياد كنند، خداوند براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است).[٢]
 • چشم انداز ممکن است صاحب خود را تشویق کند که بیشتر تمجید کند. زیرا این ویژگی ایمان و تقوا و سعادت برای مسلمان است.
 • خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب در واقعیت به طناب ستایش وصل است، حتی اگر غرق، زندانی، بیمار یا ترسیده باشد. خدا او را از جایی که توقعش را ندارد -انشاءالله- از او دور کند.
 • تسبیح در خواب دلیلی است برای صاحبش با نور در چهره و پذیرش و محبت بین او و همه مردم – و الله اعلم -.
 • بینش ممکن است ضرورت تلاش را برانگیزد. جلب رضایت و عفو خدا از هر طریق که اولین آن ذکر خدای تعالی با تسبیح است که در آن عبادت خالص برای وجه الله تعالی است.
 • تعبیر خواب دعا بر پیامبر

  خواب دعای حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در خواب یکی از اسباب شادی و سرور و آغاز نزدیکی و خیر و برکت و نور است به اذن خداوند. خداوند متعال – و مهمترین نشانه های آن عبارتند از:

 • خواب ممکن است حاکی از عشق بیننده به مولایمان محمد – صلی الله علیه و آله – باشد. و تقلید از او و صفات او، و این بیانگر قوت ایمان و تقوا و پایبندی او به دینش در همه احوال پیرامونش است.
 • دعای حضرت محمد – صلی الله علیه و آله – در خواب; ممکن است دلالت بر بشارت و امید به عفو و مغفرت و خشنودی خداوند و شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس قول پیامبر باشد: (نزدیک ترین مردم به من در قیامت کسانی هستند که بیشتر بر من دعا می کنند).[٣]
 • این بینش ممکن است نگرانی دائمی را برانگیزد، برای ادامه دعا و درود بر حضرت محمد – صلوات الله علیه و آله -.
 • خواب ممکن است نشان دهنده از بین رفتن نگرانی باشد. زیرا دعای فراوان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غم و اندوه او را برطرف می کند; چنان که فرمود – سلام الله علیه – وقتی یکی از اصحاب از او پرسید: (آیا تمام دعای خود را بر تو بخوانم؟ فرمود: آنگاه غم هایت برطرف می شود و گناهانت بخشیده می شود)..[٤]
 • رویا ممکن است صاحب خود را با افتخار، جبران و مقام بالا بشارت دهد.
 • تعبیر خواب بخشش

  رؤیای استغفار از رؤیاهای فرخنده خیر بزرگ است و در آن تسکینی نزدیک است – به اذن خداوند متعال – از مهم ترین نشانه های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خواب ممکن است نشان دهنده نزدیکی بیننده خواب به خداوند متعال باشد.
 • رؤیا ممکن است صاحب خود را با رضایت خداوند – تعالی – بر او، بخشش و رضایت او بشارت دهد. بر اساس فرموده او – حضرتعالی: (و از خدا آمرزش بخواهید که خداوند آمرزنده و مهربان است).[٥]
 • بیننده می تواند خیر و آسایش و روزی حلال و محبت مردم و پیروز شدن بر دشمنان و دفع بلاها و فرزندان فراوان و برکات را به دست آورد.
 • ممکن است بیننده را تشویق کنید که بسیار طلب بخشش کند. برای آنچه خیر است، درستی، سازش، رضایت و رزق و روزی، و بر اساس فرموده او – تعالی:: (پس گفتم پروردگارت را ببخش که او آمرزنده ای بود* که آسمان را به سوی تو می فرستد* و با پول و پسران تو را دراز می کند و برای تو فراهم می کند..[٦]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ سوره رعد، آیه 28
  2. ↑ سوره احزاب، آیه 35
  3. ↑ روایت ترمذی، در سنن ترمذی، از عبدالله بن مسعود، صفحه یا شماره: 484، حسن غریب.
  4. ↑ روایت ترمذی در سنن ترمذی از ابی بن کعب صفحه یا شماره 2457 حسن صحیح.
  5. ↑ سوره بقره، آیه 199
  6. ↑ سوره نوح، آیه 10-12

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا