تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر

چشم اندازی از سفر در نابلسی

تحقق رؤیاها و رؤیاها در علم غیب که فقط خداوند – تعالی – آن را می داند و تعابیر مفسران، تعابیری است که بر حق و باطل است. موجودات در بیان خواب» تعبیرهای متعدد سفر; ممکن است نشان دهنده تغییر موقعیت، ثروت یا ارائه خیر باشد. به شرح زیر به تفصیل توضیح می دهیم:[١]

 • سفر ممکن است به افشای اخلاق و رفتار افراد اشاره داشته باشد.
 • شاید نشان دهنده ثروت باشد; اگر بیننده فقیر باشد.
 • ورود مسافران؛ ممکن است به اخباری اشاره داشته باشد که از سمت مسافران به بیننده می رسد.
 • شاید سفر نماد فضا باشد.
 • ممکن است نماد واقعیت سفر بیننده باشد.
 • ممکن است به حرکت بیننده از مکانی به مکان دیگر تعبیر شود.
 • سفر با پای پیاده؛ شاید نماد دینی باشد که بر بیننده خواب غلبه دارد.
 • اگر بیننده ببیند که از خانه ای به خانه ای مجهول نقل مکان کرده است; ممکن است نشان دهد که او واقعاً در حال سفر است.
 • اگر بیننده ببیند که مسافرت کرده و وسایل سفر را با خود برده است; ممکن است نشان دهد که بیننده کار خوبی انجام داده است.
 • چشم انداز سفر از نظر ابن شاهین

  ابن شاهین در کتاب «الاشارات فی علم العبارات» رؤیت سفر در خواب را با تعابیر متعددی بیان کرده است. ممکن است نشان دهنده بهبود وضعیت، دستیابی به مطلوب، حرکت به سمت وضعیت بهتر یا پراکنده کردن عقیده باشد. به شرح زیر به تفصیل توضیح می دهیم:[٢]

 • اگر خواب بیننده در خواب از یک مکان به جای بهتر نقل مکان کند; ممکن است نشان دهنده بهبود وضعیت بیننده یا دستیابی به آنچه او آرزو دارد باشد.
 • اگر بیننده به جای بدتر از او نقل مکان کند; ممکن است نشان دهنده وضعیت بد او و عدم دستیابی به هدف باشد.
 • اگر بیننده به مکان یا خانه ای نقل مکان کند و نداند که محل قدیم یا جدیدش کدام بهتر است; ممکن است نمادی از پراکندگی بیننده و دوری او از وطن و عزیزان باشد.
 • سفر با هواپیما با تمام چمدان های آماده؛ شاید حاکی از منظم بودن حالات بیننده، و تحقق آمال او باشد.
 • شاید به معنای وداع با یکی از بستگان بیننده باشد.
 • ممکن است تعبیر به تغییر حالات بیننده در زندگی او و سپس صاف شدن اوضاع زندگی او شود.
 • دید بیمار در حال سفر از مکانی به مکان دیگر. شاید مرگ تعبیر شود – خداوند عمر همه را با طاعت طولانی کند -.
 • چشم اندازی از بازگشت از سفر

  ابن غنم در کتاب شرح البیناء، رؤیت بازگشت از سفر را با تعابیر متعددی بیان کرده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:[٣]

 • شاید دلالت بر توبه خالصانه بیننده دارد.
 • چه بسا مراد از عصیان و گناهان برگردند، به خاطر فرموده خداوند – تعالی -: (پس به فضل و فضل خدا برگشتند و هیچ ضرری به آنها نرسید).[٤]
 • شاید بیانگر انجام وظیفه و پایان بدهی باشد.
 • باید به روش نبوی برخورد با رؤیاها و رویاها توجه کرد. از پیامبر – صلی الله علیه و آله – ثابت شده است که می فرماید: (اگر یکی از شما بینایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، پس حمد و حمد او را خواهد دید و او را دوست دارد). با آن سخن گفت، و اگر ببیند چه خواهد شد، از آن چیزی است که هست، ولی از آن کسی است که از آن است، به او ضرری نمی‌رسانند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، صفحه 178. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 794-795. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 123. اقتباس.
  4. ↑ سوره آل عمران، آیه 174

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا