تعبیر مورچه در خواب

دیدن ببر در خواب به روایت ابن سیرین

و اما مورچه های کثیر آنها سربازند و دیدن آنها بر بالین بچه هستند و دیدن مورچه ها بیانگر روح بیننده خواب است و گفته شد که دلالت بر خویشاوندان او دارد.[١]

دیدن مورچه هایی که با غذا بیرون می آیند

هر که ببیند مورچه ها با غذا از خانه اش بیرون می آیند، فقیر می شود و خروج مورچه از بینی یا گوش یا سایر اعضا، نشان دهنده شهادت بیننده خواب است.[١]

دیدن مورچه ها در حال ورود به روستا

هر که ببیند مورچه ها وارد دهکده یا کشوری می شوند، سربازان وارد آن کشور می شوند و اگر از آن خارج شوند، از آن رنج می برند، بر کثرت مردم کشور.[١]

خانه مورچه ها بر قریه دلالت دارد زیرا عرب آن را قریه می گویند پس هر که قریه ای را ویران کرد یا فساد کرد یا دید خراب شد و اهل آن رفتند و سیل در آن رفت و در آتش سوخت.[١]

دیدن مورچه ها در خواب در نابلسی

خانه مورچه ها نشان از قریه دارد، پس هر که قریه ای را ویران کرد یا خراب کرد یا دید خراب شد و کسانی که در آن بودند رفتند یا سیل رفت و یا آتش گرفت.[٢]

مورچه ها در خواب افراد ضعیفی هستند

مورچه ها در خواب قوم ضعیفی هستند با اشتیاق و صلیب با سربازان و خانواده و عمر طولانی پس هر که ببیند مورچه ها وارد روستایی می شوند لشکری ​​وارد آن می شود و هر که ببیند مورچه ها بر بالین او هستند فرزندانش هستند. بسیارند و هر که از خانه خارج شود از تعداد اهلش کم می شود و هر که ببیند از جایی که مریض است پرواز می کند یا از آنجا می میرد یا مسافرت می کند و آن مکان قومی است که در تنگنا قرار می گیرند و نشان دهنده باروری و رزق و روزی است. فقط در جایی است که روزی دارد و اگر مریض ببیند که مورچه در بدنش می خزد می میرد و گفته شد.[٢]

هر كه بيند مورچه از جايش بيرون مي آيد و از آن بدش مي آيد، آن را به دست مي آورد و هر كه در خانه يا محلي مورچه زياد بيند، تعداد اهل آن محل و فرزندانشان زياد مي شود و هر كه بيند او را مي رود. خانه یا محل او با مرگ یا دگرگونی و کاشت از خانواده او کم می شود، جز این که آنها افراد ضعیفی هستند و اگر مورچه ها بال داشته باشند، نشان دهنده این است که نابودی لشکر بسیار زیاد و دیدن مورچه دلالت بر روح بیننده خواب و دلالت بر خویشاوندان او دارد و دانستن سخنان مورچه ها برای داستان سلیمان علیه السلام امری است.[٢]

مشاهده ورود و خروج مورچه ها به خانه

هر کس ببیند که مورچه ها با غذا وارد خانه اش می شوند، خیر خانه اش را زیاد می کند و هر کس ببیند که مورچه ها از خانه اش غذا می گیرند فقیرتر می شود و مورچه ها از بینی یا گوش یا اعضای دیگرش بیرون می آیند در حالی که از این خوشحالی می کند. مردن بیننده خواب شهید شد و اگر غمگین بود بدون توبه می میرد و اگر ببیند مورچه ها از دیار و خانه ای فرار کردند دزدان چیزی از آن مکان حمل می کنند یا ساختمانی است زیرا مورچه ها و معماری با هم مخلوط نمی شوند و وفور مورچه ها در کشوری بدون آسیب رساندن به کسی نشان دهنده تعداد زیاد مردم این کشور است.[٢]

هر که در خواب ببیند مورچه ای را کشت، به خاطر قوم ضعیفی مرتکب گناه شده است، و هر که سخنان مورچه ها را بشنود و شایسته رهبری باشد، رهبری را به دست می آورد وگرنه بارور و نیکو می شود، آن را از پسر یا برادرش گرامی می دارد. .[٢]

دیدن مورچه در خواب به روایت ابن شاهین

در مورد مورچه تعبیر به آن شده است، گفته شد کثرت مورچه را کثرت مردم تعبیر می کنند، پس هر که ببیند خانه اش مورچه زیاد است خانواده اش را زیاد کند و هر که بیند. مورچه ها در چیزی از آب هستند، سپس او پول را به او می دهد. الکرمانی گفت بسیاری از مورچه ها رویای پول و فضل را می بینند.[٣]

دیدن اینکه مورچه ها دارند چیزی را به مکان دیگری منتقل می کنند

هر کس نمایشی ببیند که چیزی از خانه اش سرایت کند، خیری در آن نیست و اگر به خانه اش منتقل شود در ذهنش می ماند، هر که ببیند سیلی از دهانش بیرون می آید یا از بینی اش. آنگاه با هلاکت او هلاک می شود و او را می گفتند که در دزدان بوده است با دشمن ضعیف و رویای مورچه های بسیار در خانه اش بی دل چه زیان به نسل و خروج او از خانه به فقدان اولاد تعبیر می شود.[٣]

قَالَ إِسْمَاعِيل بن الْأَشْعَث النَّمْل الصغار الْحمر تؤول بأناس ضعفاء والنمل الْكِبَار السود تؤول بِالْقَرَابَةِ وَأهل الْبَيْت، وَمن رأى نملا خرج من بَيته وَهُوَ يطير فِي الْهَوَاء فَإِنَّهُ يؤول بسفر عِيَاله وَرُبمَا تكون صحبتهم وعددهم سَلامَة فِي السّفر وعودهم غافلين، وقَالَ أَبُو سعيد الْوَاعِظ النَّمْل الْكثير يؤول بجند سلطان.[٣]

دیدن تعداد زیادی مورچه در یک مکان غیر معمول

هر كه در مكانى ببيند كه به مكرر تبليغ عادت ندارد، در حق اهل آن جا نيست و شدت تبليغ بر چهار وجه اهل بيت است. اقوام، و تقسیم، و تقسیم، و تقسیم،[٣]

دیدن مورچه در خواب به روایت ابن غنام

وارد روستایی شده است، اگر سربازی وارد آن شود، و هر که سخنان گوینده را بشنود، باروری و نیکی یافت، و هر که گوینده را دید، وارد خانه او شد و با او بارهای سنگین، برای باروری و نیکی وارد شد. his house, and whoever has seen, and whoever has been lost, and whoever is a luminous. مريضه أَو يُسَافر مِنْهُ قوم يلقون شدَّة وَقيل رُؤْيا النَّمْل تدل على الرزق وخصب لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا بمَكَان الخصب وَإِذا رأى الْمَرِيض كَأَن النَّمْل اندب على جِسْمه فَإِنَّهُ يَمُوت لِأَن النَّمْل أَرض بَارِد ولونه أسود لَا یأمنه أحد وَ قَالَ جاماسب من رأى النَّمْل یخرج من مَكَان ناله هم.[٤]

بازبینی کننده

  1. ↑ AB T. محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: مؤسسه کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی، ص 2،10،75، قسمت اول.
  2. ^ a b c c عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی (1143ق)، عطرآگین مردم در بیان خواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 276، جزء اول، دوم.
  3. ↑ اِب ت خلیل بن شاهین الظهری (۸۷۳ق)، الاشارات فی الفرازولوژی، بیروت: دارالفکر، ص ۸۲۸، جزء اول.
  4. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام (۷۷۹ق)، بیان البین (نسخه خطی)، امان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه ۳۰۳، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا