تفاوت بین یک رویا، یک رویا و یک صحبت با خود

تفاوت بین یک رویا، یک رویا و یک صحبت با خود

بینش، رویا، و خودگویی

رؤیاها و رویاها جزء لاینفک زندگی روزمره انسان است، برخی از آنها راحت است و بیننده با سینه باز از خواب بیدار می شود و برخی دیگر آزاردهنده و موجب تشویش صاحب آن می شود و با وجود این که در خواب خوابیده اتفاق می افتد، وجود داشته است. آنچه را كه در قرآن كريم بيان و اثبات مي كند، در قرآن كريم و سنت شريف پيامبر يافته است، چنان كه در قرآن كريم آمده است. مانند رؤیت یوسف علیه السلام، رؤیت مصری عزیز و رؤیت ابراهیم علیه السلام.

سنت شریف نشان داده که چیزی به نام خواب نیک وجود دارد، پیامبر صلی الله علیه و آله به ما فرمود که خواب نیک یکی از چهل و شش جزء نبوت است، خواب مؤمن این بود. به سختی دروغ است و آنچه را که خفته می بیند همه رؤیا نیست، بعضی از آنها صادق است و قابل تأویل است و بعضی از آنها ناشی از شیطان است و بعضی از آنها خودگویی است و هر یک از انواع آن را به تفصیل بشناسیم. .

دید واقعی

آنها رؤیایی است که از جانب خداوند متعال می آید و برای مؤمن بشارت می دهد، یا او آنها را می بیند و یا خداوند آنها را می بیند، و این نعمتی است که موجب تأیید و اطمینان او و افزایش تقرب او به خالقش می شود. برای بیان آن به او نیز باید مواظب باشد که دید خود را به کسی که رؤیاها را نمی فهمد ارائه نکند، زیرا ممکن است آنها را به شکل بدی بیان کند.

گفتگو با خود

رؤیایی است ناشی از چیزی که انسان در بیداری به آن فکر می کرد، مانند دانش آموز بودن در دروازه امتحان، مدام به فکر درس خواندن، دیدن در خواب وقایع مربوط به امتحان و درس خواندن، یا تفکر بازرگانی. در مورد کالاهایی که می‌خرد، یا دکتری که به بیماری که در آن روز نزد او آمده فکر می‌کند و غیره. به این خودگویی که در خواب دیده می شود رویاهای پیپ می گویند و هیچ توضیحی ندارد.

یکی از نشانه های خود گفتاری این است که از ابتدا تا انتهایش متناقض و نامشخص است یا چیزهایی را می بیند که در واقعیت نمی توانند اتفاق بیفتند.

رویا

او کسی است که از جانب شیطان می آید و به قصد ترساندن بنده و آسیب رساندن به او و ایجاد غم و اندوه در دل اوست و مسلمان وقتی چنین دیدهایی را می بیند باید کارهای زیر را انجام دهد تا تحت تأثیر آن قرار نگیرد:

  • او سه بار از دست چپ خود از شر شیطان ملعون محافظت می کند تا از شر و آسیب او در امان بماند.
  • همچنین از سمت چپ خود سه بار می دمد.
  • از شر آنچه در خواب دیده پناه می برد.
  • او سمتی را که روی آن خوابیده بود به دیگری تغییر می دهد، به این امید که وضعیتش به سمت بهتر شدن تغییر کند.
  • وضو می گیرد و دو رکعت نماز می خواند.
  • او سعی می کند این خواب آزاردهنده را فراموش کند و به کسی درباره آن چیزی نمی گوید و از کسی تعبیر نمی کند.
  • نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا