تعبیر مرغ وحشی در خواب

تعبیر مرغ وحشی در خواب

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که دلالت های رؤیا، حدس و گمان هستند و قطعی نیستند و ممکن است بیش از یک تعبیر داشته باشند و هر خوابی رؤیایی محسوب نمی شود.

و مرغ در خواب چنانکه اباعبدالله سلمی و تعبیر کنندگان دیگر گفته اند ممکن است دلالت بر زنی داشته باشد و اما دیدن جوجه های وحشی اگر تعداد آنها به حدی باشد که بیننده آنها را نشمرده دلالت بر آن دارد که به دست می آورد. رهبری بر گروهی از مردم[١]

و اگر صاحب خواب زن باشد، چه بسا این امر حاکی از مقام بلند او باشد، یا به گروهی سپرده شود، مثلاً معلمی و غیره.[١] و اگر ببیند که آن مرغ را جمع کرده و در خانه خود در جای معینی بگذارد، احتمالاً دلالت بر خیر و برکت بسیار دارد. به دست صاحب آن رؤیت، و علم نزد خدا.

تفسیر چشم انداز خوردن گوشت مرغ

چشم انداز خوردن گوشت پرندگان از جمله مرغ تعابیر متعددی دارد; با توجه به آنچه در چشم انداز بیان شد و جزئیات آن به شرح زیر است:[٢]

 • هر که ببیند گوشت آن را پخته یا کبابی می خورد; ممکن است نشان دهنده رزق و روزی و مالی باشد که از خیانت زن حاصل می شود.
 • هر که ببیند گوشت نارس می خورد; ممکن است زنی را غیبت کند یا به او ظلم کند، پس بهتر است اگر از اوست خودداری کند و در آبروی مردم از خدا بترسد.
 • اگر خوردن گوشت مرغ یا غاز با موارد فوق متفاوت است; ممکن است حاکی از خیر و فایده ای باشد که همه مردم را شامل می شود از صاحب بینایی باشد.
 • اما اگر ببیند که مرغ او را کبابی یا سرخ شده می خورد، پولی است که بعد از خستگی به او می رسد.
 • دیدن جوجه در حال خام خواری ممکن است بیانگر این باشد که بیننده از اهل بیت پیامبر – صلی الله علیه و آله – با بدی یاد می کند یا از برخی از بزرگواران به بدی یاد می کند.
 • تعبیر دیدن مرغ خروس شدن

  ابن نیما گفت مرغ برای صاحب او زنی است دارای اولاد فراوان، اگر ببیند مرغ به صورت خروس درآمده است، چه بسا خواب او حکایت از قطع نسب او دارد – نعوذ بالله -; زیرا خروس تخم نمی گذارد و گفته شد ممکن است نشانگر فرزند ذکوری باشد که با او روزی می دهند و خداوند – تعالی – داناتر است.[٣]

  تعبیر رؤیای جیغ مرغ

  دیدن جیغ مرغ در خواب ناخوشایند است. اگر بیننده در خواب ببیند که مرغ در محل مشخص و معروفی می‌گوید، ممکن است دلالت بر چیزی باشد که ستودنی نیست و اگر آن مکان معلوم نباشد، دلالت بر پریشانی و پریشانی و پریشانی دارد که به بیننده خواب می‌رسد. بدانید.[٤]

  و هر کس چنین خوابی دید، از توانش خارج نشود و اندوهگین نشود. ممکن است صرفاً خودگویی یا خوابی باشد که تعبیری ندارد.پیامبر ما صلی الله علیه و آله فرمودند: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ع اباعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 143. اقتباس.
  2. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 229. اقتباس.
  3. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 286. اقتباس.
  4. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 124. اقتباس.
  5. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا