تعبیر نام ریم در خواب

تعبیر نام ریم در خواب

تعبیر نام ریم در خواب

دیدن نام ریم در خواب به معنای آهو یا آهو، بیانگر زنان نیکوکار و مهربان و نیز فرزندان نر یا ماده است.[١] ابن سیرین در تعبیر آهو یا غزال به معنای ریم ذکر کرده که مراد از آن کنیز زیبای عرب است.[٢]

تعبیر نام ریم در خواب برای زنان مجرد

زن مجردی که نام ریم را در خواب می بیند چندین بار معنایی دارد، از جمله:

 • دیدن نام ریم برای زنان مجرد ممکن است نشانه محبت و عشق باشد و ممکن است نشانه ارتباط پس از جدایی و قطع رابطه باشد.
 • اگر زنی مجرد دختری به نام ریم را ببیند، ممکن است نشانه ای از دید او از بخشش، مهربانی و سخاوتی باشد که زن رویاپرداز دریافت خواهد کرد، به خصوص اگر آن دختر در واقع دوست مجرد باشد.
 • اگر زن مجردی در خواب دختری به نام ریم را ببیند و در حال لبخند زدن باشد. ممکن است نشانه آن باشد که این بینا در دوره آینده از خوبی و شادی برخوردار خواهد شد.
 • اگر یک دختر مجرد در خواب نام ریم را ببیند و در زندگی واقعی خود منتظر شخص خاصی باشد که دوستش دارد. این ممکن است نشانه آن باشد که بیننده با شخصی که در واقعیت منتظر اوست وارد دوره ای از هماهنگی و عشق می شود. به خصوص اگر این زن مجرد در خواب آن دختری را که ریم نامیده بود در آغوش گرفته باشد.
 • اگر دختر مجردی در تلفن همراه خود نام ریم را در پیامک نوشته شده ببیند، ممکن است نشان دهنده آن باشد که در زندگی آینده او رزق و روزی خوب و فراوانی خواهد داشت.
 • تعبیر نام ریم در خواب برای زن متاهل

  اگر یک زن متاهل نام ریم را در خواب ببیند، این نشانه های متعددی دارد، از جمله:

 • اگر زن متاهلی در خواب دختری به نام ریم ببیند و این دختر لبخند بزند، ممکن است بیانگر این باشد که آن دختر در زندگی واقعی خود یکی از نزدیکان زن خواهد بود.
 • اگر زن شوهردار در زندگی واقعی خود نگران باشد و در خواب زنی زیبا به نام ریم ببیند و او را نشناسد. این ممکن است نشانه آن باشد که انشاءالله نگرانی های او برطرف شده و از بین برود و در زندگی خود خیر و روزی فراوانی نصیبش شود.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از دختری به نام ریم چیزی می گیرد; این ممکن است نشانه خیری باشد که این زن شوهردار نصیبش می شود و خداوند خواسته های او را برآورده می کند.
 • اگر زن شوهردار ببیند که با دختری به نام ریم مصافحه می کند و او وارد خانه او می شود و نزد او می ماند، ممکن است نشانه گسترش محبت در خانه باشد، زیرا در کل بینایی خوبی است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، صفحه ۲۶۰. اقتباس.
  2. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 362-363. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا