تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل، باردار یا مجرد

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل، زن باردار یا مجرد تخم مرغ یکی از رایج ترین چیزهایی است که خواب دیده می شود و ممکن است حامل مژده و چند خبر بسیار بد باشد. تلاش علما و متخصصان تعبیر خواب تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را به شما تقدیم می کنیم.

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

تخم مرغ یکی از چیزهایی است که بسیاری از افراد در خواب می بینند و در اینجا برجسته ترین تعابیر دیدن تخم مرغ در خواب است.

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار ببیند که تخم‌ها را از جایی به جای دیگر می‌برد یا هدیه می‌گیرد، دلیل بر خیر و خوبی است که زن شوهردار به زودی به دست می‌آورد.

اما اگر زن شوهردار ببیند که پوست تخم مرغ می خورد، یعنی بد، یعنی غیبت می کند، مخصوصاً مرده، و این کار بسیار بدی است.

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب تخم مرغ های متعدد و زیبا ببیند، به این معنی است که دختری به دنیا خواهد آورد.

 • اما اگر زن باردار ببیند که …

  تخم مرغ میخوری

  این نشان می دهد که نوزاد پسر خواهد شد و خیر فراوان همراه او خواهد بود.

 • اما اگر زن باردار ببیند که تخمک از دستش شکسته است، به این معنی است که ممکن است زن باردار جنین خود را از دست بدهد.

 • تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب برای زن مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که تخم‌های دستش را از دست می‌دهد یا می‌شکند، به این معنی است که ممکن است شوهر جدید یا کسی را که قبلاً به او پیشنهاد ازدواج داده است، از دست بدهد.

 • اما اگر ببیند که آن را تقدیم می کند و به مقدار زیاد می خورد، بیشتر فرزندانش ذکور خواهند بود و خدا داناتر است.

 • اگر زن مجردی ببیند که تخم می خورد، نشانه خوبی است و به این معناست که از خیر فراوان، شاید امید، شوهر یا فرزند نصیب او می شود.

 • تعبیر دیدن تخم مرغ سرخ شده و آب پز در خواب

 • اولاً ، تخم مرغ های همزده یا سرخ شده معمولاً در خواب به معنای دختری فعال است که به امور اطرافیان خود علاقه مند است.

 • ثانیاً تخم مرغ پخته در خواب به معنای دختری تحصیل کرده، از خانواده ای محترم، با نسب و تحصیلات و فرهنگ است.

 • ثالثاً تخم مرغ سرخ شده در خواب نشانگر دختری بسیار زیباست.

 • تفسیر تخم مرغ ابن سیرین

 • اگر یک مرد متاهل ببیند که مرغی را می بیند که تخم های زیادی می گذارد، به احتمال زیاد همسرش به همان تعداد تخم می گذارد، اما بچه ها.

 • اگر شوهر ببیند مرغ در حال زایمان است یعنی:

  زن پسری به دنیا خواهد آورد

  یا پسر، خدا بهتر می داند.

 • اگر مردی در خواب ببیند که به پسرش تخمی داد اما شکست، این بدان معناست که بچه به زودی خواهد مرد و خدا داناتر است.

 • اما اگر مردی ببیند که زنش تخم می‌آورد، یعنی خدا بهتر می‌داند که بچه کافر می‌شود.

 • و اما کسی که ببیند در جایی تخم می‌سوزد، این خواب را علمای تعبیر به اسارت زنان آن محل می‌دانند و خداوند اعلم.

 • و اما هر که ببیند پوست تخم مرغ می خورد، یعنی مردی است که قبرها را غارت می کند و به مردگان آسیب می رساند.

 • در وب سایت تجربه من تعابیر متعددی در مورد دیدن تخمک در خواب اعم از متاهل، حامله و مجرد برای شما قرار داده ایم، در پایان می گوییم خداوند متعال و دانا است.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا