تعبیر خیاطی در خواب

تعبیر خیاطی در خواب

تعبیر دیدن خیاطی در خواب به روایت احسایی

ملا احسایی می گوید: دیدن خیاطی در خواب ممکن است بیانگر موارد زیر باشد:[١]

 • اگر بیننده در خواب ببیند که در حال دوختن و دوختن لباس خود است. این ممکن است نشان دهد که چیزی که او به دنبال آن است، به خواست خدا انجام خواهد شد.
 • دیدن لباس دوخته شده در خواب ممکن است نشان دهنده خوبی بیننده باشد.
 • اگر انسان ببیند که لباس مردم را می دوزد; این ممکن است نشان دهد که او آنها را نصیحت و راهنمایی می کند و به دنبال آشتی بین آنها است.
 • اگر ببیند که دارد لباس همسرش را می دوزد. ممکن است بدی او را تحت تأثیر قرار دهد یا دچار ناراحتی و ناراحتی شود و خدا داناتر است.
 • اگر کسی ببیند که دارد لباسش را می دوزد، ممکن است نشان دهد که با یکی از نزدیکان خود دعوا می کند یا با شخصی که برایش خوب نیست همراهی می کند.
 • اگر ببیند در حال دوختن لباس خود است، نشان دهنده این است که از گناه خود توبه کرده و برای آن از خداوند متعال طلب آمرزش می کند.
 • اگر ببیند سوزنی که با آن می دوزد شکسته است یا کسی آن را از او گرفته است. این ممکن است نشان‌دهنده این باشد که او به آنچه می‌خواهد، یا پراکندگی امورش نخواهد رسید.
 • تعبیر دیدن خیاطی در خواب به نبلسی

  عبدالغنی النابلسی رؤیت خیاطی در خواب را به چند چیز تبیین کرده است که به شرح زیر است:[٢]

 • دیدن نخ در خواب ممکن است نشانه و مدرکی باشد.
 • اگر بیننده ببیند که نخ گرفته است; این ممکن است نشان دهد که او برای اثبات چیزی به شواهد نیاز دارد.
 • اگر بیننده ببیند که نخی به گردن کسی پیچیده و او را به سوی خود کشیده است. شاید این نشان می داد که بیننده رهبری را بر عهده می گیرد.
 • دیدن رشته های پیچیده در خواب ممکن است نشان دهنده جادو باشد.
 • دیدن ریسمان سفید در خواب ممکن است نشان دهنده سپیده دم و نخ سیاه نشان دهنده شب باشد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر دیدن خیاطی در خواب به روایت ابن سیرین

  ابن سیرین اشاره کرد در کتاب منسوب به او دیدن خیاطی در خواب ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد:[٣]

 • دیدن خیاط در خواب ممکن است بیانگر مردی صالح و مصلح در عین حال باشد.
 • دیدن خیاط در خواب ممکن است بیانگر مردی باشد که به دنبال آشتی بین مردم است.
 • دیدن خیاط در خواب ممکن است بیانگر این باشد که برای خودش خیاطی می کند.
 • دیدن دوختن لباس زن در خواب ممکن است بیانگر نگرانی باشد و خدا بهتر می داند.
 • اگر انسان خود را در حال خیاطی ببیند و بر آن مسلط نباشد; این ممکن است نشان دهنده تلاش او برای جمع آوری مردم و اصلاح در میان آنها باشد، اما او در این کار شکست می خورد.
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ الملّه احسایی، کتاب تعبیر الخواب، الاطبة الافهام با تعبیر خواب، ص 166. اقتباس.
  2. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان رؤیا، ص 102. اقتباس.
  3. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 304. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا