تعبیر مرگ جبرئیل در خواب

تعبیر مرگ جبرئیل در خواب

در تعبیر خواب مرگ جبرئیل – علیه السلام – آمده است خواب معانی مختلفی دارد که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می کنیم:

 • برخی از تعابیر گفته اند که دیدن فرشته در خواب بیانگر رؤیای پادشاه کشور است، چه بسا خواب مرگ جبرئیل در خواب بیانگر مرگ پادشاه کشور باشد و خداوند اعلم.[١]
 • هنگامی که جبرئیل – علیه السلام – به پادشاهی موکل شد که بر برخی از امتها عذاب کند، خواب مرگ او در خواب ممکن است نشان دهد که مجازات از کشوری که بیننده خواب در آن زندگی می کند برداشته می شود و اگر خواب بیننده بیمار باشد. ممکن است نشان دهنده بهبودی او از بیماری باشد، زیرا گاهی این بیماری به دلیل گناه خاصی آزمایشی از جانب خداوند است.[٢]
 • خواب وفات جبرئیل ممکن است بیانگر ناپدید شدن سنت پیامبر – صلی الله علیه و آله – در محل سکونت بیننده خواب باشد، زیرا جبرئیل ملکی است که وحی پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم – به او سپرده شده است. او را درود بفرست.
 • تعبیر رؤیت جبرئیل – علیه السلام – در خواب

  تعبیر رؤیت جبرئیل – علیه السلام – با توجه به تفصیل رؤیت یا حالت بصیر، نشانه های متعددی دارد و تفصیل آن چنین است:[١]

 • ابن شاهین می‌گوید: هر که جبرئیل علیه السلام را ببیند، در جستجوی علم سفر کند و علم مفیدی به دست آورد.
 • اگر زن مجردی جبرئیل علیه السلام را در خواب ببیند و حاضر به ازدواج شود، ممکن است خوابش نشانه ازدواج او با مرد صالح باشد.
 • اگر ببیند که زن شوهرداری زاییده است، مژده است به فرزند ذکوری که بر او مبارک باشد، چنانکه زکریا را به یحیی – علیه السلام – بشارت دادند.
 • خواب جبرئیل – علیه السلام – ممکن است دلالت بر این داشته باشد که صاحب خواب امر به معروف و نهی از منکر می کند و حدود خداوند – عز و جل – را اقامه می کند.
 • ابن سیرین در تعبیر منسوب به او می گوید هر که ببیند جبرئیل – علیه السلام – به او غذا می دهد، از اهل بهشت ​​خواهد بود – انشاءالله -.[٣]
 • اما اگر او را مضطر یا غمگین ببیند، ممکن است بیانگر عذابی باشد که خدای ناکرده به خواب بیننده خواهد رسید.[٣]
 • نبلسی می‌گوید: خواب جبرئیل برای مضطرب برطرف می‌شود و برای کسی که مریض است ممکن است نشانه بهبودی او باشد و برای کسانی که دشمنان داشتند بر آنان پیروز می‌شود و از شر آنها در امان می‌ماند. بخواهد، و اگر به او ستم شد، خداوند او را در برابر کسانی که به او ستم کردند، یاری خواهد کرد.[٤]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص ۶۰۷-۶۰۸. عمل کنید
  2. ↑ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ص 111. اقتباس.
  3. ↑ اب بن سیرین، تعبیر خواب، ص 63. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 60. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا