تعبیر خواب کوبیدن در بسته در خواب

تعبیر خواب کوبیدن در بسته در خواب

== تعبیر کوبیدن در بسته در خواب ==

تعبیر درب بسته در خواب به تعبیر محمد قطب، زیرا ممکن است نمایانگر انسداد و بسته شدن و طرد دیدن کننده باشد. از سفت بودن و بسته شدن در.[١] کوبیدن او، اگر در باز شود، ممکن است حاکی از آسودگی برای صاحب و رزق و روزی و خیر و دستور سلطان به شرح محمد عارف باشد.[٢] اگر بسته باقی بماند، ممکن است نشان دهنده انسداد و بسته شدن باشد. و سردرگمی در کارهایی که از مسائل زندگی خود شروع می کند.

نوع در در بیان تأثیر دارد; و بر حسب شدت دلالت بر حیثیت و پریشانی یا سختی دارد. یا آسودگی یا فقدان آسودگی، قطع امید و انسداد افق، و این در در بسته نیز ممکن است نشان دهنده پایان زندگی باشد، یا در صورتی که در اغلب شکسته نشود، طولانی شدن آزمایش باشد.

تعبیر باز شدن درهای خانه در خواب

باز کردن درها خوب است، و در بسیاری از آنها خوب است. و در کتاب الملّه احسایی می فرماید: «وَ مَنْ یَبَدُ الْبَیْنِهِهِ مِنَ الْمَعْنُهُ وَ مِنْ أَعْمَلُهُ فَأَسْتَعُونَهُمْ بِالْأَنْبَهِهِ».[٣] رزق و روزی بسیار است و بر حسب نزدیکی به دین و رزق و روزی و گشایش دنیا بر او، چنانکه در باز کهنه ممکن است دلالت بر ازدواج پیرمرد با دختر کند.

تعبیر در از جا کنده شده در خواب

و اما تعبیر درب رسوا، چنانکه محمد عارف ذکر کرده است، طلاق زوجین و تبدیل زندگی آنها به زندگی دوم است. و در کتاب «عجایب تعبیر خواب» آمده است: «به کوبیدن در، جدایی صاحب خانه، مسافرت یا بیماری اوست».[٢]

تعبیر اخراج از خانه در خواب

و اما تعبیر اخراج از خانه، ممکن است دلالت بر مرگ کند; مثل اینکه پدر پسرش را بیرون کرد، ممکن است نشان دهنده مرگ پسر باشد، همچنان که نشان دهنده جدایی باشد; ممکن است دلالت بر از دست دادن صاحب بینایی داشته باشد و دلالت بر نگرانی و اندوه و مشکلات تشدید کننده بینا باشد – نعوذ بالله – ابن غنام گفت: «اخراج در خواب: حبس.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تعبیر خواب یک علم حدسی است، بنابراین انسان نباید انتظارات طولانی و آینده را بر اساس آن قرار دهد، همانطور که تعبیر از فردی به فرد دیگر بسته به موقعیت راوی متفاوت است.

بازبینی کننده

  1. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 54. اقتباس.
  2. ↑ اب محمد عارف، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص ۳۵.
  3. ↑ ابوبکر احسایی، گردآورنده تعبیر خواب، هشدار الافهام با تعبیر خواب، صفحه 140. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا