دیدن عسل سیاه در خواب

دیدن عسل سیاه در خواب

تعبیر خواب عسل سیاه

محمد قطب در کتاب دلیل الحیران گفته است که خواب عسل تعابیر زیادی دارد، از جمله:[١]

 • به پول حلال تعبیر می شود، چه از ارث و چه از شراکتی که بیننده با کسی کرده است و این نشان دهنده موفقیت این شراکت یا تجارت است.
 • دیدن عسل در خواب برای دینداران از قبیل شیوخ و امثال آنها، بیانگر شیرینی ایمان و تلاوت قرآن و انجام عمل صالح و تقوای آنان است.
 • تعبیر ایشان از اهل دنیا شاید حکایت از آسیب معیشت بدون تلاش و خستگی داشته باشد.
 • ابوالفداء در تعبیر خود گفته است: گرفتن آن ممکن است دلالت بر جلال و حیثیت بیننده داشته باشد، نشانه دیدن عسل سیاه در خواب ممکن است بیانگر موفقیت بیننده در زندگی علمی و عملی و معیشت او باشد، اما همت، و ممکن است نشان دهنده تقوا و تقوای او باشد.[٢]
 • تعبیر خوردن آب نبات ملاس در خواب

  ابن شاهین ذکر کرده است که تعبیر نبات در خواب ممکن است حاکی از خیر و فایده و بهبود وضع زندگی بیننده باشد. زیرا آن را اهل فضل می خورند و خداوند – تعالی – داناتر است.[٣]

  تعبیر فرو بردن ملاس در نان در خواب

  ابن سیرین در کتاب منسوب به او آورده است که عسل چه سیاه و چه غیر آن در خواب ستوده تعبیر می شود و ممکن است دلالت بر رزق و خیر و فایده داشته باشد.[٤]

  تعبیر خوابی که در خواب عسل سیاه دید

  ابن سیرین در تعبیر منسوب به او گفت: خوابی که عسل را در خواب ببیند، ممکن است رزق زیادی داشته باشد که بیننده بدون خسته شدن به دست می آورد; چون آتش به آن نرسیده پس کوششی در آن نشده است پس با شاهد عسل معمولی و شاهد عسل سیاه است و خداوند اعلم.[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد قطب، راهنمای الحیط فی تعبیر خواب، ص 170. اقتباس.
  2. ↑ محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 194. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 754. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 236. اقتباس.
  5. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 235. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا