تعبیر خواب مرغ دریایی در خانه

تعبیر خواب مرغ دریایی در خانه

تعبیر دیدن پرندگان در خواب به روایت ابوالفداء

ابوالفداء رؤیت پرندگان را با تعابیر متعددی بیان کرده و از مرغ دریایی به طور خاص یاد نکرده است، بنابراین تفسیر آن را می توان با تعابیر زیر سنجید:[١]

 • تصور یک فرد از فحشا ممکن است نشان دهنده این باشد که شخصی سعی در فریب دادن و آسیب رساندن به صاحب خواب دارد.
 • دید شخصی که طوطی را در خانه خود دارد ممکن است حاکی از وقوع چیزی باشد که خلاف آن چیزی است که او می پندارد و خدا داناتر است.
 • شخصی که در خواب بلبل می بیند ممکن است نشان دهنده وضعیت آرام بینا و خیر فراوان در روزهای او باشد.
 • دیدن فردی که در خواب صدای بلبل را تقلید می کند ممکن است نشانگر نبوغ، هوش و خلاقیت او باشد.
 • دیدن جغدها در خواب ممکن است بیانگر حیله گری باشد که می خواهد به او آسیب برساند، و این از قول خداوند متعال است که می فرماید: (بگو هر کس چنان که هست عمل کند که پروردگارت به هدایت یافتگان داناتر است).[٢]
 • دیدن هوپو در خواب ممکن است به خواست خدا بیانگر رزق فراوان باشد.
 • دیدن هوپو در حال پرواز از دستان بیننده ممکن است نشان دهنده این باشد که او به موقعیت عالی و ممتازی دست یافته است.
 • مشاهده ناپدید شدن بولبول در خواب ممکن است نشان دهنده ورود یک خارجی طولانی مدت باشد.
 • تعبیر دیدن پرندگان در خواب به قول محمد علی قطب

  محمد قطب رؤیت پرندگان را با تعابیر متعددی بیان کرده و از مرغ دریایی به طور خاص یاد نکرده است، بنابراین تفسیر آن را می توان با تعابیر زیر سنجید:[٣]

 • دیدن طوطی در خواب ممکن است بیانگر مردی سخنگو و با کلمات منطقی باشد.
 • دیدن جوجه طوطی در خواب ممکن است بیانگر پسری با گفتار واقع بینانه و منظم باشد.
 • دیدن بلبل در خواب را بر ابن رضی و قاری قرآن کریم تعریف کرده است.
 • دیدن طوطی ماده در خواب ممکن است نشان دهنده زنی بسیار زیبا در خواب باشد.
 • دیدن جغدها در خواب ممکن است حاکی از فرمانروایی قدرتمند باشد و خدای ناکرده ظلم کند.
 • دیدن جغدها در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده شغلی ندارد و در جستجوی آن است.
 • تعبیر دیدن پرندگان در خواب کتاب منسوب به ابن سیرین

  ابن سیرین رؤیت پرندگان را با تعابیر متعددی بیان کرده است و از مرغ دریایی به ویژه یاد نکرده است، بنابراین تفسیر آن را می توان با تعابیر زیر سنجید:[٤]

 • دیدن شاهین شاهین در خواب ممکن است حاکی از فرمانروایی ظالم بر قوم خود باشد، خدای ناکرده.
 • دیدن شاهین در خواب ممکن است بیانگر یک حاکم عادل و دارای مقام بلند نزد مردمش باشد.
 • بینش انسان به اینکه عذاب چیزی به او می دهد، ممکن است به خواست خدا نشان دهنده رزق و روزی باشد.
 • دیدن فردی که با چنگال های عذاب ضربه می زند، ممکن است نشان دهنده جراحت شدید باشد و خدا داناتر است.
 • دیدن مجازات در خواب ممکن است نشان دهنده قدرت و عظمت یک مرد باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابوالفداء محمد عزت عارف، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 48 51 47. اقتباس.
  2. ↑ سوره اسراء، آیه 84
  3. ↑ محمد علی قطب، راهنمای الحیط فی تعبیر خواب، ص ۵۸-۵۹. عمل کنید
  4. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 390 391 389. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا