تعبیر پرده در خواب و تعبیر دیدن پرده در خواب

پرده در خواب تعبیر دیدن پرده در و پرده در خواب معنی پرده پاره و سوختن پرده در خواب و تعبیر دیدن خرید و نصب پرده در خواب علاوه بر این تعبیر دیدن پرده سیاه و سفید و رنگ پرده در خواب

آنچه در تعبير ديدن پرده در خواب قابل توجه است اين است كه تعبير ارشد خواب تأكيد مي كنند كه تعبير پرده هاي شناخته شده در خواب كه در موقعيت و وضع خود است و بيننده خواب با آنها آشنا است جايز نيست و تعبير اين است كه پرده هایی که مجهول هستند یا در جای نامعلومی قرار می گیرند، پس تعبیر دیدن پرده در خواب چیست؟بیایید با تعبیر پرده در خواب به صورت کامل و دقیق آشنا شویم در تعبیر دیدن پرده نو و پرده در خواب، نصب پرده و خریدن پرده در خواب، معنی دیدن پرده و باز شدن پرده یا افتادن و افتادن پرده در خواب، علاوه بر تعبیر معنی رنگ های پرده در خواب و موارد دیگر دیدن پرده.

ابن سیرین می گوید که پرده در خواب غالباً دلالت بر نگرانی داردو منشأ نگرانی به صورت کامل و دقیق خواب است و پرده کهنه یا پاره بهتر از پرده خوب است جز اینکه پرده در خواب پاره شود خیری در آن نیست اسرار و نیک دیدن. -پرده های شناخته شده در خواب آنطور که هستند نه مضر است و نه سودمند.

و تعبیر خواب به شیرینی خود اضافه می کند که پرده ها در خواب است کتمان امور است و مخفیگاه خستگی و مصیبت و نگرانی و خانه اسرار است به احوال بینا و تفصیل رؤیت. و دیدن پرده ها در خواب بعد از استخاره اگر باز شود خوب است ان شاء الله.

همانطور که اشاره کردیم پرده نزد ابن سیرین دلالت بر نگرانی دارد و پرده پاره یا فرسوده در خواب دلالت بر نگرانی های زودگذر دارد و تا مجهول نباشد ضرر و منفعتی ندارد و دیدن آن در خواب معنی ندارد. خواب ببينيد بلكه غم از پرده معروف است و پرده درها همه نگراني است به تعبير ابن سيرين و كرماني و هر چه پرده در خواب تنگ و كوچكتر باشد نگراني است. تمام شد ( تعبیر دیدن درها را بخوانید ) اما با وجود این ابن سیرین تأیید می کند که نگرانی های ناشی از دیدن پرده ها با ایمنی همراه است و ضرری از آن برای بیننده ندارد و خداوند اعلم. همان طور که پرده در خواب برای کسی که فرار می کرد یا می ترسید نشان دهنده امنیت و امان اوست و پرده در کنده شد اگر بیننده صاحب خانه را بشناسد از آبروی خود تجاوز کرده است. خدای نکرده (تعبیر دیدن خانه در خواب را بخوانید)

شیخ نابلسی در تعبیر دیدن پرده و پرده در خواب می گوید دلالت بر کتمان دارد و ممکن است دلالت بر نگهداری زن از شوهر و پنهان داشتن دوست از اسرار دوست خود داشته باشد و پرده در خواب برای مجرد ازدواج او با زنی است که او را می پوشاند و او را می پوشاند و نیز برای دختر مجرد (تفسیر دیدن ازدواج در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید) در غم و اندوه دیدن پرده در خواب در جای نامعلوم یا ناآشنا نشان دهنده اضطراب و ترس شدید است ولی عاقبت آن بهتر است انشاالله در ذهن خوابنده زیاد بودن پرده ها در خواب و زیاد بودن لوازم آنها نشان دهنده بر هم خوردن کارها و غیرممکن بودن شرایط است و آشکار شدن پرده در خواب ممکن است نشان دهنده ظهور باشد.

کرمانی به روایت ابن سیرین می‌گوید: رنگ پرده‌ها برای نگرانی از اهمیت آن نمی‌کاهد، حتی اگر از رنگ‌هایی باشد که در خواب دوست دارند. در حالی که ابن سیرین می گوید پرده سیاه در خواب نگرانی از صاحب سلطان و پادشاه است و عاقبت پرده سفید و سبز در خواب ستودنی است و شیخ نابلسی می افزاید که پرده سیاه در خواب است. نگرانی هایی که از پول می آید ( تعبیر دیدن پول و پول در خواب را بخوانید )

و مترجم خواب در سایت شیرین خود درباره دیدن رنگ های پرده در خواب می افزایدپرده سیاه در خواب غم و اندوه است زیرا برای بستن سایه به کار می رود و پرده زرد در خواب نگرانی را برطرف می کند و تعبیر پرده قرمز در خواب این است که خشم را برمی انگیزد.در مورد پرده های رنگی نیز وجود دارد. دغدغه های گوناگون و پرده های مجلل و آراسته در خواب دلالت بر نگرانی از پول و اعتبار و قدرت دارد و خدا بهتر می داند دیدن پرده هایی با نخ های طلا بیانگر زندگی ای است که در آن خستگی است و نقره ای در پرده زندگی در که عبادت و پنهانی از مردم و دیدن پرده هایی از نخ یا طناب در خواب بهتر از آن است که کاملاً بسته و نفوذ ناپذیر باشد، زیرا پرده های فلزی در خواب نشان دهنده سد و حایل و مرز بین کشورهاست.

تعبیر خواب در سایت شیرینش از دیدن خرید و نصب پرده در خواب می گویددیدن خریدن پرده نو در خواب بیانگر نگرانی از پرداخت اقساطی یا چک است و تعویض پرده خانه در خواب بیانگر رفع نگرانی و آمدن دغدغه ای جدید است، همسری به خانه می رود و همینطور دیدن خواب در مورد برداشتن و برداشتن پرده ها بیانگر ازدواج دختران است و دیدن پاک شدن پرده ها در خواب رفع نگرانی است، همچنان که پرده های کثیف در خواب حکایت از نگرانی های انباشته دارد و خداوند متعال و دانا در خواب است. مسئولیت زنان است و دیدن پرده در خواب، حرکت از جایی به جای دیگر است و دیدن پرده در غیر از مکانهای تعیین شده، تصور نادرستی است و دیدن پرده در خواب، بیانگر در معرض اتهام قرار گرفتن است. و سوزاندن پرده ها در خواب، شر را آشکار می کند، پول او پنهان است و فقیر مردم را از او دریغ می کند، و پرده در خواب برای بیمار مبتلا به بیماری یا عفونت شایع است و برای زندانی سلول انفرادی است. و کار سخت

و در مورد دیدن پرده در خواب برای زن ، تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید

 • دیدن پرده در خواب برای زن به طور کلی بیانگر پوشش و اتاق خواب و حجاب اوست (تعبیر دیدن چادر در خواب را بخوانید).
 • دیدن پرده های پوشیده در خواب برای زنی بیانگر بیماری اوست یا افرادی که درباره او صحبت می کنند.
 • و اما کسی که در خواب ببیند پرده های خانه فرو می ریزد، چه بسا پرده هایش پاره شده و عوض شده باشد، و خدا داناتر است.
 • دیدن پرده در خواب برای زن ضلالت و گمراهی اوست.
 • دیدن خریدن پرده در خواب دفاع از ناموس است.
 • شستن پرده ها در خواب، بیانگر تهمت زنان پاکدامن است.
 • گشودن پرده در خواب برای زنی که از خانه خانواده به شوهرش نقل مکان کند.
 • و تعبیر برداشتن پرده در خواب این است که بیانگر تجاوز به حرمت هاست و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا