تعبیر خواب دیدن کشتی سگ در خواب

تعبیر خواب دیدن کشتی سگ در خواب

تعبیر خواب کشتی سگ

رؤیاهایی که بیننده در خواب می بیند بر حسب حال بیننده متفاوت است و ممکن است برخی از رؤیاها خیالاتی از جانب شیطان باشد تا فرد را غمگین کند و برخی از آنها ممکن است خودگویی یا برخی از آنچه شخص دیده است باشد. در روزگار او، و دیگران بینش خوبی از جانب خداوند متعال هستند.

در حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: (رؤیای صالح از جانب خداست و خواب از شیطان است، پس هر کس رؤیایی را ببیند که چیزی از آن کراهت داشته باشد، سه مرتبه پر می شود و از طرف شیطان به خدا ارجاع می شود، زیرا ضرری ندارد. ، و خوب نیست و نیست.[١]

مانند تفسیر یک چشم انداز یک موضوع گمانه زنی است. تعبیر خواب یک علم حدسی است که نباید به طور قطعی مورد توجه قرار گیرد یا مورد توجه قرار گیرد. بلکه این نشانه ها به عنوان راهنما است و در این مقاله با تعابیر خواب سگ کشتی گرفتن و برخی موارد دیگر مربوط به سگ در خواب آشنا می شویم.

تعبیر دیدن کشتی سگ در خواب به روایت نابلسی

در اینجا مهم ترین تعابیری که عبدالغنی نابلسی در بیان خواب کشتی سگ ذکر کرده است، با اشاراتی که از آن استنباط می شود، ذکر می کنیم و تصریح می کنیم:[٢]

 • اگر بیننده خواب ببیند که با سگی کشتی می گیرد و نمی تواند بر آن غلبه کند; خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده سعی دارد مرد احمقی را که در مورد او بد می گوید ساکت کند. با این حال او قادر به انجام این کار نیست و ممکن است مشکلات و دردسرهای زیادی برای او ایجاد کند که نتواند از آن فرار کند.
 • اگر بیننده ببیند که با سگی کشتی گرفت و توانست بر آن غلبه کند; خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب در مقابل یک فرد نادان و احمق از خود دفاع می کند که می تواند او را ساکت کند و به غیبت خود برنگردد و به او یا خانواده اش آسیبی نرساند.
 • اگر بیننده ببیند که با سگی کشتی گرفت و او را گاز گرفت; خواب ممکن است بیانگر اتفاق بد و آسیبی باشد که به همان اندازه دردی که روی بیننده احساس می کند به او وارد می شود و ممکن است نشان دهنده بیماری باشد که به او مبتلا خواهد شد و تغییراتی در زندگی او بدتر خواهد شد.
 • اگر بیننده ببیند که با سگی کشتی گرفت و لباسش را پاره کرد; خواب ممکن است نشان دهنده مرد احمقی باشد که در مقابل مردم از او غیبت می کند و قصد دارد آبروی او را خدشه دار کند و جایگاه او را در بین مردم بی ثبات کند.
 • اگر بیننده ببیند که سگی را می کشد; خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده از دست دشمنان خود نجات می یابد یا از دست مردی احمق نجات می یابد و ممکن است بیانگر این باشد که از چیزی که خداوند از او دفع کرده است خلاص می شود یا از شر معاشرت نجات می یابد.
 • تعبیر دیدن کشتی سگ در خواب به روایت ابن غنام

  ابن غنام تعبیر کشتی سگ در خواب را به چند تعبیر بیان کرده است:[٣]

 • اگر بیننده خواب ببیند که سگی با او کشتی می گیرد و بر او پارس می کند، نمی تواند از او بگریزد; خواب ممکن است بیانگر این باشد که در اطراف بیننده خواب افرادی هستند که دارای اخلاق بد و رفتار خشن هستند که شایسته طمع هستند، عنوان حرص.
 • اگر بیننده خواب سگ سیاهی ببیند که با او کشتی می گیرد; خواب ممکن است بیانگر آسیبی باشد که دشمنان او به بیننده وارد کرده اند یا ممکن است نشان دهنده ریاکاری اطرافیان او باشد که به دنبال ایجاد مزاحمت در زندگی او هستند و ممکن است از او آسیب شدیدی ببینند و سگ سیاه شیطان باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که سگی او را گاز گرفته است. او ممکن است به اندازه دردی که در خواب از گاز گرفتن سگ احساس کرده به دشمن خود آسیب برساند.
 • گاز گرفتن سگ در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری باشد.
 • تعبیر رؤیت سایر سگهای چشمی از نظر ابن شاهین

  ابن شاهین در کتاب خود تعابیر متعددی از دیدن سگ به طور کلی ذکر کرده است، بدون اینکه شما توضیح دهید:[٤]

 • خواب سگ در خواب ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد، اما تعینی ندارد، اگر سفید باشد، دشمنی از عجم است، در حالی که سیاه، دشمن عرب است.
 • خواب پارس کردن سگ ممکن است بیانگر شنیدن کلمات زشت از طرف دشمنی با منشأ بد باشد.
 • خواب سگی که از بیننده فرار می کند ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد که از خواب بیننده می ترسد و با احتیاط کامل به او هشدار می دهد.
 • خواب سگ شکاری ممکن است بیانگر منفعتی باشد که بیننده خواب از دشمن خود به دست می آورد، در حالی که گوشت سگ شکاری نشان دهنده ارث است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ به روایت ابن قیم در زادالمعاد از ابوقتاده الحارث بن ربیعی صفحه یا شماره: 2/419 خلاصه حکم راوی صحیح است.
  2. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 298. اقتباس.
  3. ↑ [ابن غَنَّام، إبراهيم]، کتاب بیان البصر، ص 258. اقتباس.
  4. ↑ [خليل بن شاهين]، کتاب نشانه ها در عبارت شناسی، ص 814. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا