تعبیر دیدن جشن تولد در خواب

تعبیر دیدن جشن تولد در خواب

تعبیر دیدن جشن اعیاد در خواب به روایت ابن شاهین

ابن شاهین دیدن اعیاد در خواب را به طور کلی توضیح داده است و به ویژه از کریسمس سخنی به میان نیاورده است و می توان آن را چنین اندازه گرفت:[١]

 • هر کس در خواب یکی از اعیاد یا میلاد مخصوصاً ببیند و مردم در شهر بیرون باشند، ممکن است دلالت بر چند چیز باشد، از جمله جلال، شادی، عزت، رهایی از زندان، توبه یا ثواب ان شاء الله.
 • هر کس در خواب کریسمس را دید و در حقیقت تعطیل نبود، ممکن است بیانگر نقصی در مقام صاحب خواب باشد، اگر از اهل عزت و جلال باشد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب کریسمس را دید و در حقیقت زمان عید نبود، ممکن است بیانگر وضعیت دشوار صاحب خواب و زندگی او باشد، در صورتی که صاحب خواب در واقعیت صاحب جلال نباشد.
 • هر کس عید قربان را در خواب ببیند، دلالت بر این دارد که صاحب خواب با عالمی همراهی می‌کند، و نشان می‌دهد که از او منفعت شرعی حاصل می‌شود.
 • هر کس عید قربان را در خواب ببیند در حالى که در وقتش است، ممکن است دلالت بر همراهى او با کسى باشد که از او بهره مند شود.
 • هر کس در خواب یکی از اعیاد اهل ذمه را ببیند، دلالت بر ترسی دارد که بر دشمنان بیننده خواب می آید.
 • اگر شخصی در خواب عاشورا ببیند، نشانه آن است که به او غذا و آذوقه می رسد.
 • تعبیر دیدن جشن اعیاد در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

  ابن سیرین دیدن اعیاد در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و به ویژه کریسمس را مشخص نکرده است و می توان آن را چنین اندازه گرفت:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند که روز عید یا روز تولدش است، نشان دهنده این است که صاحب خواب غم رها می شود و آرامش و شادی به زندگی او باز می گردد.
 • هر که در خواب عید قربان را دید، دلالت بر شادی و سروری دارد که نصیب صاحب خواب می شود.
 • هر کس در خواب عید قربان را دید، ان شاء الله نشان دهنده رهایی از هلاکت برای صاحب خواب است.
 • تعبیر رؤیت جشن گرفتن اعیاد در خواب به روایت ابن غنام

  ابن غنم دیدن اعیاد در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و از کریسمس به ویژه یاد نکرده است و می توان آن را چنین اندازه گرفت:[٣]

 • هر کس در خواب جشن یا تولدی ببیند، ممکن است نشان دهنده شادی و شادی باشد.
 • اگر شخصی خود را در خواب ببیند که گویی در تعطیلات یا روز تولد است، ممکن است نشانگر زندگی فراوان و سود فراوان برای بیننده باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که در روز تولد است و در واقع چیزی را گم کرده است، ممکن است این خواب بیانگر این باشد که گمشده خود را خواهد یافت و آنچه را که از دست داده است به او باز می گرداند.
 • هر که در خواب عید رمضان ببیند، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب در کارها آسودگی و آسایش می آورد، زیرا ماه رمضان در نوشیدن و خوردن و ازدواج تنگ است.
 • اگر در خواب ببیند که در عید قربان است، ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب در صورت خادم یا غلام آزاد می شود.
 • هر که در خواب عید قربان را دید، ممکن است نشان دهد که صاحب خواب در صورت زندانی شدن از زندان آزاد می شود.
 • هر کس در خواب عید قربان را ببیند، نشان دهنده بدهی است که صاحب خواب می پردازد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 649. اقتباس.
  2. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۹۹-۱۰۲. عمل کنید
  3. ↑ ابن غنام، ابراهیم، ​​بیان الوحی، ص 210. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا