تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب و انجیر در خواب حاکی از خیر زیاد و جمع آوری پول و همچنین خوش شانسی است و در مورد دیدن انجیر در خواب قطعاً به نشانه های زیادی اشاره دارد که خواهیم دانست. در مقاله ما، دیدن انجیرهایی که ظاهر زیبا و طعم خوبی دارند، این نشان می دهد که نوزاد تازه متولد شده اخلاق زیبا و خوبی خواهد داشت.

انجیر نشان دهنده خوش شانسی، برآورده شدن آرزوها و آرزوها، تقوا و حسن خلق است.

تعبیر خواب انجیر ابن سیرین:

 • چنانکه ابن سیرین در تعبیر دیدن انجیر در خواب می گوید، نویدبخش است و بسیار را حفظ می کند و دلالت بر آن دارد که بیننده ارث می برد، چنانکه دیدن مردی که انجیر می خرد و به خانه می آورد برای او نشانه است. اینکه ثروتمند می شود، بیانگر خبر خوشحال کننده و مناسبتی است، یا اینکه بیننده خواب ببیند که از شخصی انجیر هدیه گرفته است، بیانگر هشدار او از بیماری است و به آنچه در زندگی می خواهد نرسیده است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن خاردار در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب انجیر برای زن باردار:

 • دیدن زن حامله در خواب انجیر، زیرا دلالت بر آن دارد که پسری به دنیا خواهد آورد.
 • در مورد دیدن انجیری که ظاهر زیبا و طعم خوبی دارد، این نشان می دهد که نوزاد تازه متولد شده اخلاق زیبا و خوبی خواهد داشت.
 • تعبیر خواب انجیر برای زنان مجرد:

 • دیدن انجیر در خواب زنان مجرد در خواب که از آن می خورد نوید موفقیت و ازدواج زودهنگام او را می دهد.
 • دیدن انجیر در خواب مجرد، اما نخوردن از آن، حکایت از سختی و مشقت دارد.
 • همچنین ادامه داد: تعبیر خواب دیدن چنار در خواب توسط ابن سیرین و امام صادق علیه السلام.

  تعبیر خواب زن متاهل:

 • دیدن زنی متاهل که هنگام خوردن انجیر خود را به شوهرش می دهد، خبر از بارداری او می دهد.
 • ديدن زن متاهل در حال خوردن انجير گنديده به اين معني است كه او در زندگي از مشكلات و فشارهاي روحي رنج مي برد.
 • دیدن زن متاهل از دیگری غیر از شوهرش با شنیدن مژده برای او مژده است.
 • تعبیر رؤیای انجیر خشک:

 • ديدن انجير خشك نشان دهنده آن است كه بيننده مال و روزي به دست آورده و بيمار بهبود يافته است.
 • دیدن انجیر خشک در خواب زن مجرد، بیانگر ازدواج با مردی سخاوتمند و ثروتمند است.
 • دیدن انجیر خشک برای زن شوهردار بیانگر برکت و خیری است که وارد خانه او می شود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن باغ در خواب

  تعبیر دیدن درخت انجیر:

 • دیدن درخت انجیر در خواب مژده است زیرا دلالت بر خیر و برکت دارد.
 • دیدن درخت انجیر در خواب زن وعده حاملگی اوست، دیدن درخت انجیر در خواب زن مجرد بیانگر ازدواج به زودی است.
 • دیدن درخت انجیر در خواب مرد نشانه موفقیت، نیکی در ازدواج با دختر زیباست.
 • تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت

 • دیدن خوردن انجیر از درخت حاکی از خیر بسیار در زندگی بیننده است.
 • دیدن انجیر از درخت نشان دهنده خوش شانسی و کسب پول بدون خستگی است.
 • ممکن است به گرفتن ارث اشاره داشته باشد.
 • بالا رفتن از درخت انجیر در خواب برای یک زن مجرد

 • دیدن انجیر در حال بالا رفتن نشان دهنده خوش شانسی و برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.
 • دیدن یک درخت در حال بالا رفتن نشان دهنده جاه طلبی، عزم و اراده قوی است.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج او باشد.
 • تعبیر خواب پایین آمدن از درخت در خواب

 • دیدن پایین آمدن از درخت انجیر بیانگر برآورده نشدن آرزوها و آرزوهاست.
 • همچنین نشان دهنده عدم تکمیل سفارش است.
 • یا حاکی از شکست بیننده است و برای عبور از بحران هایی که در معرض آن قرار می گیرد باید تلاش کند و بر موفقیت و چالش پافشاری کند.
 • تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت

 • دیدن مستقیم زن مجرد در حال خوردن از درخت انجیر موارد زیادی از جمله دینداری، ثروت و خوش شانسی دارد.
 • دیدن خوردن از درخت انجیر در خواب، نشانه ازدواج اوست.
 • و شوهری خوب به او عنایت کن تا از او خوشبخت شود.
 • دیدن انجیر خوردن او با فرد ناشناس نشان از نزدیک شدن به ازدواج او دارد.
 • تعبیر خواب هدیه انجیر

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که دارد تقدیم می کند
 • انجیر به عنوان هدیه به کسی، این بینش نشان دهنده تمایل او برای نزدیک شدن به این شخص است
 • این بینش بیانگر آن است که صاحب رویای سوزف به خیر زیادی و برآورده شدن آرزوهایش خواهد رسید.
 • شخصی که در خواب می بیند. این چشم انداز همچنین به یافتن شغل جدید اشاره دارد.
 • تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر

 • و هر کس انجیر را از درخت بچیند، نشان دهنده آن است که پول و اقبال به او خواهد رسید.
 • دیدن انجیر در چیدن و خوردن آن حکایت از رسیدن نیکی و رزق و روزی و زندگی شایسته دارد.
 • اگر شخصی در خواب انجیر بچیند و بر زمین بیندازند، بیانگر ضرر مالی، فقر بعد از غنا و بدشانسی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا