دیوار و دیوار در خواب و تعبیر دیدن دیوارها در خواب

کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 1379. کتاب «معطر الانام فی بیان الخواب»، شیخ عبدالغنی النابلسی. تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچم ها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 2005م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا