تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین و نابلسی.

تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین و نابلسی.

تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن متاهلهمانطور که این خواب یکی از خواب هایی است که بسیاری از افراد در خواب خود می بینند و به دنبال تعبیر آن هستند تا معانی آن و معانی آن را بدانند، زیرا تعبیر خواب ماه در خواب بر اساس آن متفاوت است. به موقعیت اجتماعی صاحب رؤیا و ماهیت خود خواب و چگونگی دیدن ماه به این دلیل که ماه یکی از نشانه های خدای بزرگ است که دلالت بر قدرت او دارد، تعبیر خواب رؤیت ماه در خواب برای یک زن متاهل.

تعبیر خواب دیدن ماه در خواب ابن سیرین

چنان که رؤیت ماه از نظر ابن سیرین اشارات و تفاسیر فراوانی دارد که در کتب مختلف تفسیری به روشن ساختن آنها اهتمام ورزید که برجسته ترین آنها عبارتند از:

 • ماه در خواب نشانه وزیر و پادشاه و صاحب نظر و پند است.
 • سرمای کامل در خواب نشانه دانشمندی در شهر بینا است که مردم از آن علوم مختلف پزشکی قانونی را استنباط می کنند.
 • کاهش ماه در خواب بیانگر کاهش زندگی یا از دست دادن پول است.
 • افزایش اندازه ماه در خواب بیانگر طول عمر یا کسب درآمد زیاد است.
 • دیدن دو قمر در آسمان که در حال نبرد هستند، نشانه ای از درگیری و رقابت بین دو فرد مهم شناخته شده برای بیننده است.
 • شخص در خواب به ماه دلبسته است، نشانه به دست آوردن پول فراوان، رزق و روزی زیاد و موقعیت مهم در زندگی است.
 • ماه در خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و فرار از دسیسه های آنهاست.
 • غیبت ماه از آسمان در خواب بیانگر غیبت مسافر برای مدت طولانی است.
 • دو نیم شدن ماه در خواب بیانگر مرگ حاکم است.
 • ماه کامل در خواب و بازگشت آن به حالت عادی پس از شکافتن، نشانه بیماری همسر یا یکی از نزدیکان بینا است.
 • دیدن ماه در ماه های حرام از نشانه های حج است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن لباس سفید در خواب

  تعبیر خواب دیدن ماه در خواب توسط نابلسی

  مادر امام عبدالغنی النبلوسی در کتاب تعبیر خواب خود، کتاب «معطر الانام در بیان خواب»، رؤیت ماه را با معانی متعددی تعبیر کرده است، از جمله:

 • ماه در خواب نشانه پادشاه عادل یا جهان بزرگ است.
 • دیدن ماه کامل در خواب در سنگ مرد نشان دهنده ازدواج با مجرد و ازدواج دوم با متاهل است.
 • ماه در خواب زن در خانه او می افتد و او تکه ای از آن را می گیرد و در پارچه ای می پیچد که نشان دهنده زایمان است، اما پسرش می میرد.
 • زن کافر که ماه را در دامن خود می بیند، نشانه ورود او به اسلام است.
 • ماه در خواب به زمین می افتد، نشانه مرگ مادر بینا است.
 • مردی که چهره خود را در ماه ببیند و همسرش باردار باشد، نشانه داشتن فرزند پسر است.
 • ماه در خواب نشانه یک همسر خوب است.
 • ابرهایی در آسمان که ماه را پوشانده اند نشان دهنده مصیبت و رنجی است که بیننده را مبتلا می کند.
 • غیبت ماه از آسمان نشانه مرگ یکی از خویشاوندان بینا است.
 • خورشید و ماه در قسمت انسان سجده می کنند که نشانه اطاعت او از پدر و مادر و رضایت آنها از اوست.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن ماهی خوردن در خواب برای زن مجرد و زن شوهردار و مرد برای ابن سیرین.

  تعبیر خواب دیدن ماه در خواب ابن شاهین

  تفسیرگر معروف و مشهور ابن شاهین الظهیری در تعبیر خواب ماه در خواب با مجموعه ای از اشارات و تعابیر کار کرده است که در موارد زیر قابل ارائه است:

 • دست نگه داشتن ماه در خواب، علامت آن است که بینا به مقام و منزلت دست می یابد و به پادشاه نزدیک می شود.
 • گرفتن از ماه با دست در خواب و ماه می درخشد، بیانگر زوال نگرانی و نزدیک شدن عورت است ان شاء الله.
 • ماه تاریک در آسمان نشانه نگرانی و گرفتاری در زندگی است.
 • اگر ماه منهای باشد، ماه را در دست گرفتن به معنای ازدواج با زنی با قد و نسب پایین تر است، اما اگر ماه کامل باشد، آن زن صادق و اصیل است.
 • بیرون آمدن ماه از خانه کسی که می شناسد، نشانه ازدواج او با اهل این خانه است و خیر و منفعت اوست.
 • ماه گرفتگی در خواب بیانگر بی عدالتی حاکم و معاونش است.
 • بیرون آمدن ماه از خانه خود در خواب، نشانه مرگ جنین یا بروز آسیب به زن باردار است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن نان در خواب زن مجرد و زن شوهردار به ابن سیرین.

  تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زنان مجرد

  همچنین بسیاری از دختران هستند که ازدواج نکرده اند و ماه را در خواب خود می بینند، زیرا بسیاری از دختران ماه را دوست دارند و به دلیل زیبایی آن می خواهند به آن نگاه کنند، همچنین، رویای یک زن مجرد از خواب ماه تعابیر زیادی دارد، از جمله:

 • ماه کامل در خواب گواه این است که یک فرد مجرد احساس شادی و راحتی دارد.
 • ماه در خواب فرد مجرد، نشانه خوبی و خوشی و شنیدن خبرهای شاد و مسرت بخش است.
 • دیدن ماه در خواب مجرد، بیانگر رابطه مستحکم دختر با خانواده است، اگر ماه کامل باشد، اما اگر ناقص باشد، بیانگر رنج دختر با خانواده است.
 • ماه گم شده در خواب یک زن مجرد نشان دهنده نگرانی و ناراحتی دختر است.
 • مهتاب شدید در خواب یک زن مجرد به اندازه ای که اتاق او را روشن می کند، نشانه نزدیک شدن به ازدواج دختر است.
 • دید یک زن مجرد از ماه و غیبت آن از آسمان، نشان دهنده ناکامی در رسیدن به اهدافی است که دختر به دنبال آن است.
 • دیدن تبدیل شدن خورشید به ماه در خواب یک زن مجرد، بیانگر این است که او در کار یا موفقیت در تحصیل پیشرفت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن متاهل

  اما اگر زنی که ماه را در خواب دید ازدواج کرده بود، دید او تعابیر و نشانه های زیادی دارد که با توجه به ماهیت خواب و کامل یا ناقص بودن ماه متفاوت است.از مهمترین تعابیر این رؤیت می توان به ذیل:

 • دیدن زن شوهردار در ماه کامل در خواب، نشانه برکت و سعادت در خانه اوست.
 • تماشای ماه کامل در خواب زن متاهل بیانگر همت صالحان و فرمانبرداران است.
 • پخش شدن مهتاب در خواب زن متاهل، نشانه رزق و روزی فراوان او و شوهرش است.
 • کاهش ماه پس از پر شدن در خواب زن متاهل، بیانگر از بین رفتن نگرانی ها و ناملایمات و نزدیک شدن آرامش و نگرانی است.
 • نبود ماه در آسمان و سختی دیدن آن در خواب زن شوهردار، دلیل بر بیماری یا گرفتاری شوهر است.
 • ورود مهتاب به خانه زن و روشن شدن آن نشانه خیر و سعادت زن است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن اقارب مرده در خواب برای زن مجرد و متاهل از ابن سیرین.

  تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن باردار

  علاوه بر این، فکر زن باردار به شدت درگیر حاملگی، جنین و تولد او است که رویاها و رویاهایی که در خواب می بیند بسیار تأثیر می گذارد، زیرا دیدن ماه در خواب زن باردار تعابیر زیادی دارد، از جمله:

 • ماه در خواب زن باردار بیانگر احساس راحتی و خوش بینی اوست.
 • زن باردار با دیدن ماه در خواب، بیانگر سهولت تولد و گذر آن بدون خستگی و رنج است.
 • دیدن ماه برای زن باردار و افتادن آن در سنگ او نشانه تولد مرد است ان شاء الله.
 • سعى زن حامله در پنهان كردن ماهى كه در دامن خود افتاده و آن را به مردم نشان ندهد، نشانه رزق و روزى زن است.
 • تلاش زن باردار برای گرفتن ماه و ناتوانی او در انجام این کار، دلیل بر تمایل او به داشتن یک مرد است، اما خداوند به او ماده ای عطا می کند.
 • نگریستن به ماه در شام برای زن باردار در اولین ظهور، نشان از دعای بسیار برای فرزند برای صلاح حال و دین اوست.
 • ماه در شکم زن باردار نشان دهنده وضعیت جنین اوست.
 • ماه در خواب بیانگر حضور افراد حسود در زندگی زن باردار است.
 • تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای زن متاهل و در پایان این مطلب به تعبیر خواب دیدن ماه در خواب برای خانم های متاهل، مجرد و باردار به عنوان علمای علم کار کردیم. تفسیر ابن سیرین، ابن شاهین و نابلسی این را تفسیر کردند.

  ممکن است برای شما مفید باشد

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا