تعبیر خواب بادمجان در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب بادمجان در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب بادمجان در خواب یکی از خواب هایی است که ممکن است برای انسان در خواب دیده شود، اما این خواب از خواب های نیک به حساب می آید، زیرا همه عالمان تعبیر خواب اتفاق نظر داشتند که خواب غذا به صاحب آن اشاره دارد. خوب است، زیرا حاوی بسیاری از مواد مغذی مهم است که برای بدن مفید است.

دیدن بادمجان در خواب، بیانگر رزق و روزی و خیر فراوان در زندگی بیننده و مالی است، اما پس از تلاش و خستگی، و بادمجان خارج از وقت خود، بیانگر خستگی و سختی است.

شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر خواب بریدن گوشت

تعبیر خواب بادمجان در خواب ابن سیرین

محقق بزرگوار ابن سیرین چند تفاسیر از این بینش ذکر کرده است که با توجه به آنچه در رای می آید، اختلاف دارد، تفاسیر در سطور زیر خلاصه می شود:

 • ابن سیرین می گوید که دیدن بادمجان در خواب به معنای تفکر زیاد در غم و اندوه زندگی است.
 • اگر رؤیا در فصل کاشت یا برداشت بادمجان باشد، به این معناست که صاحب رؤیا مژده دریافت خواهد کرد.
 • اگر دید در فصلی غیر از فصل بادمجان باشد، به این معنی است که صاحب بینا دچار اضطراب و نگرانی می شود و ممکن است اخبار ناگواری بیاید.
 • اگر بینش این باشد که شخصی بادمجانی را در دست گرفته است، یعنی این مرد دارای حسن شهرت و اخلاق بلند است.
 • تعبیر خواب بادمجان در خواب توسط نابلسی

  امام نابلسی تعبیرهای متعددی از این خواب فرمودند که عبارتند از:

 • اگر بینایی در فصل بادمجان باشد به این معنی است که بدون اینکه خسته شود یا ثمره خستگی در کار را درو کند، پول زیادی به دست می آورد.
 • دیدن بادمجان در فصلی غیر از فصل رشد، بیانگر آن است که برای عقیده اتفاق بدی می افتد و ممکن است به بیماری مبتلا شود و خدا اعلم دارد.
 • اگر بیننده در ماهیگیری کار کند، این خواب به او اشاره می کند که در نتیجه شکار خیر زیادی به دست خواهد آورد.
 • اگر صاحب خواب مجرد باشد و در خواب ببیند که بادمجان می‌خورد یا در حال پختن است، به این معنی است که روز عقد نزدیک است.
 • تعبیر دیدن بادمجان برای خانم های مجرد

 • وقتی یک دختر مجرد در خواب بادمجان می بیند، این بدان معنی است که بسیاری از چیزها در زندگی او تغییر می کند و اتفاقات خوشحال کننده زیادی برای او رخ می دهد.
 • اگر زنان مجرد در فصلی غیر از فصلی که در آن کاشته شده است، بادمجان را ببینند، به این معنی است که باید مراقب چیزهای بدی باشند که ممکن است آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
 • اگر خواب این است که زنان مجرد در خواب بادمجان پوست می کنند، این نشان دهنده تفکر زیاد در مورد مسائل مختلف است.
 • اگر خواب این است که فقط بادمجان سفید می بینید، این نشان دهنده خوبی است.
 • اگر خواب پختن بادمجان سفید است، این نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ ازدواج اوست.
 • اگر خواب ببیند دختر مجردی در خواب مقداری بادمجان بخورد، به این معناست که در زندگی با مشکلات و فشارهای زیادی مواجه خواهد شد و این امر باعث اضطراب و تنش او می شود.
 • شاید برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن حبوبات در خواب

  تعبیر خواب بادمجان در خواب برای زن متاهل

 • خواب بادمجان سیاه در خواب زن متاهل بیانگر مشکلات و نگرانی های فراوان زندگی اوست.
 • بینش می تواند نشان دهنده اختلافاتی باشد که بین او و همسرش وجود دارد و در صورت عدم خودآزمایی باعث حل نشدن مشکلات می شود.
 • اگر خواب این است که زنی متاهل در حال کاشت بادمجان است، این به او نشان می دهد که خیر فراوان نزدیک است.
 • در صورتی که خواب دیدن یک بادمجان سیاه بزرگ باشد، این نشان دهنده نگرانی های زیادی است که درون آن وجود دارد و تا تمام شدن آنها نباید به آنها فکر کنید.
 • اگر بادمجان سفید یا سیاه بپزد، برای زن شوهردار پول زیادی است.
 • دیدن بادمجان برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده مشکلاتی بین او و همسرش به دلیل خلق و خوی متفاوت باشد.
 • تعبیر خواب بادمجان برای زن باردار

 • اگر زن باردار بادمجان را در تاریخ نابهنگام ببیند، برای او به این معنی است که در زمان بارداری با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
 • دیدن بادمجان در خواب زن باردار نشان دهنده تسهیل زایمان است.
 • اگر در خواب زن متاهل بادمجان بخورد، برای او به این معنی است که فرزند پسر خواهد داشت.
 • ديدن زن باردار در حال خوردن بادمجان خام حاكي از وجود سحر يا حسد است و بايد مورد محفوظ ماندن قرآن كريم قرار گيرد.
 • تصور خرید بادمجان برای یک زن باردار نشان می دهد که فرج بزرگ با زایمان به وجود می آید و روند زایمان آسان خواهد بود.
 • اما اگر در خواب زن حامله در حال چیدن بادمجان از درختان باشد، این بدان معناست که او روزی فراوان خواهد داشت.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب بادمجان در خواب برای العصیمی

  تعبیر چیدن بادمجان در خواب چیست؟

  بادمجان در زمان خود خوب است و نشان دهنده به دست آوردن پول بدون خستگی و تلاش است، اما دیدن آن در زمانی غیر از زمان خود نشان دهنده به دست آوردن پول اما پس از خستگی و سختی است و چیدن بادمجان بیانگر احساس آسایش و آرامش روانی و از بین رفتن خستگی است. و پول گرفتن بعد از خستگی و مشقت و دیدن بادمجان چیدن در خواب بیانگر موفقیت و برتری پس از شکست است.دیدن چیدن و جمع آوری بادمجان در خواب فال نیک و گواه بسیاری از فرزندان است.

  تعبیر خواب کدو و بادمجان شکم پر

  بادمجان شکم پر با برنج از خواب های نیکو است که حاکی از خیر بسیار برای بیننده و مال است و برگ های پر انگور بیانگر بازگشت گمشده و هوش و ذکاوت بیننده است، چنانکه بیانگر دینداری و خوش اخلاقی است. و بادمجان شکم پر در خواب بیانگر پول فراوان از یک کار معتبر یا پروژه سرمایه گذاری است.

  تعبیر کاشت بادمجان در خواب

 • دیدن بادمجان در حال روییدن در خواب بیانگر خیر و رزق برای بیننده است
 • کشت بادمجان برای زن شوهردار بیانگر نسلی است که خداوند به او نعمت داده است
 • برای یک دختر مجرد، دید او نشان می دهد که ازدواج او نزدیک است
 • کاشت به موقع بادمجان نشان دهنده اتفاقات مثبتی است که برای بیننده می افتد
 • دیدن بادمجان گندیده در خواب

 • بادمجان گندیده در خواب بیننده بیانگر نگرانی ها و مشکلات زندگی بیننده است.
 • و خوردن بادمجان گندیده در خواب بیانگر بروز مشکلات فراوان در زندگی و موانع پیش روی او است.
 • به همین ترتیب، بادمجان گندیده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از آنچه در زندگی اش می گذرد راضی نیست.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا