تعبیر دیدن ابراهیم علیه السلام در خواب

تعبیر دیدن ابراهیم علیه السلام در خواب

دیدن مولایمان ابراهیم در خواب انبیا در خواب دیدن مولایمان ابراهیم در خواب برای زن تعبیر خواب ابراهیم پیامبر از ابن سیرین

دیدن مولایمان ابراهیم علیه السلام حاکی از خیر و برکت و امامت و پیری و رزق و روزی و نوع دوستی و علاقه به بناهای آبرومند و فرزند نیکو و امر به معروف و نهی از منکر و علم و هدایت و ترک خانواده در راه طاعت خداوند متعال است.

رؤیت او علیه السلام دلالت بر پدری دلسوز دارد، زیرا پدر اسلام است و اوست که ما را مسلمان نامیده است، چه بسا رؤیتش به معنای افتادن در مصیبت و مصونیت از آن باشد.

و اگر بیننده به ستارگان یا رؤیا دانا باشد و مولای ما ابراهیم علیه السلام را ببیند خطا و نقصی در اوست.

و شاید بینش او حکایت از تشریع و حفظ نیکی و ترک و ترک برادران بد داشته باشد.

و هر کس در خواب ببیند که مولای ما ابراهیم علیه السلام او را لمس کرده یا او را لمس کرده است، محبت خداوند متعال به او عنایت می شود، هر چند شاکی از بیماری باشد، ببین.

رؤیت او علیه السلام حکایت از حج دارد.

و اگر زنی مولای ما ابراهیم علیه السّلام را ببیند، به خاطر شوهرش زندگی اش سخت شود، یا بر یکی از فرزندانش سخت بدود، از او رهایی یابد، و خداوند تبارک و تعالی می داند. بهترین.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا