جو در خواب به تفصیل تعبیر خواب دانه های جو

جو در خواب به تفصیل تعبیر خواب دانه های جو

جو یکی از غلاتی است که انسان با وجود فواید بسیار آن را جز به ندرت نمی خورد و تبدیل به علوفه حیوانات روستایی شده است و با این وجود این نماد یعنی جو در خواب همچنان در تعبیر جایگاه مهمی دارد. از رویاها

جو در خواب، رزق و روزی عاجل با کوشش اندک است و حس خوبی و سلامتی و تندرستی است.

دیدن کاشت جو در خواب بیانگر تلاش برای جلب رضایت خداوند متعال است و بیننده خواب رزق و روزی مطبوع و مالی آسان به دست می آورد.

دیدن مزرعه جو به فال نیک گرفته و به حال شما اطمینان می دهد.

دیدن خرمن جو در خواب، اشاره به کسب درآمد است که زکات آن واجب است.

جو خریدن در خواب صدمه به خیر بزرگ است و اما رؤیت جو فروشی ممکن است دلالت بر ترجیح بیننده دنیا بر آخرت داشته باشد.

داشتن جو در خواب، چه به او داده شده باشد و چه به او، ممکن است به پسری دانا و سالم و تن و مالی باشد، مخصوصاً اگر در کیسه باشد.

خوردن جو در خواب، چه سبز، چه تر و چه خشک، بیانگر آن است که خیر خواهد آمد.

جو فاسد در خواب خوب نیست و اگر با خاک آمیخته شود، قدر بیننده خواب خراب می شود.

دیدن جو دادن به فقیر در خواب بیانگر شهرت و درستی طب است و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا