نمادها در خواب نشان دهنده شفا هستند

نمادها در خواب نشان دهنده شفا هستند

بسم الله الرحمن الرحیم ابتلا به بیماری امتحانی است که انسان در یک دوره از زندگی خود از آن عبور می کند و این بیماری چه جسمی باشد چه روحی و چه روانی در انسان آثاری بر جای می گذارد. هر چه معالجه به تأخیر بیفتد بیمار ناامیدتر، ناامید و ناامیدتر می شود و با وجود این امید به خدا برای شفا می ماند و در عین حال بیمار برنامه درمانی خاصی را برای بهبودی و بهبودی دنبال می کند. این سوال باقی می ماند که آیا کاری که انجام می دهد نتیجه می دهد یا خیر؟در آن مرحله خداوند از طریق خواب به بیمار پیام می دهد که یا بهبودی را به او می گوید یا اینکه در مسیر درستی برای بهبودی قرار گرفته است. اره به او آمد شفا به امر خدا 1- دیدن غسل یا شستن کامل و تمام شدن آن نشان دهنده بهبودی است 2- بازکردن گره ها در خواب اعم از نخ و طناب و زنجیر و حتی باز کردن قیطان 3- خارج شدن اجسام خارجی از بدن اعم از بی جان. اشیا، ناخالصی ها یا خون و حتی دفع بیانگر بهبودی است 4- کشتن حشرات یا حیوانات درنده یا ازدواج 5- رهایی یا ایمن شدن از شر در خواب.

علاوه بر نمادهای دیگری که با توجه به مضمون خواب با شفا تعبیر می شود، از جمله: عسل، صدقه، قرآن، سدر، وضو، صابون، شامپو، مرطوب کننده یا مسهل، طلسم، بیمارستان، پزشکان، سوزن های طبی، داروها، لباسهای زیبا، عطرها، روغن زیتون، آهن، آب زمزم، علاوه بر مرده ای که در خواب شما را از بهبودی خبر می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا