تعبیر خواب دیدن انواع گفتار در خواب

تعبیر خواب دیدن انواع گفتار در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم گفتار در خواب یکی از نمادهایی است که عدد بر اساس منبع گفتار انسان و حیوان و بی جان یا هر چیز مخالف تعابیر دارد. خواب با توجه به منبع و محتوا و زمینه ای که در خواب آمده و همچنین وضعیت بیننده خواب مبارک یا هشدار دهنده تلقی می شود.

و برای گفتار در خواب، از هر چیزی که موافق کتاب خدا یا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا معقول باشد، پس قبول و قابل تأویل است و خوب است. برای صاحبش و باید پیروی کرد.گفتار پرندگان در خواب برای بیننده است که به او وعده رسیدن به پادشاهی بزرگ و علم و فقاهت داده می شود و گفتار پرندگان همه صالح و نیکو است.

چون دید که مار با او سخنی لطیف گفت، خشنود شد و از دشمن بهتر شد، هر که دید: حیوانی (حیوانی که اسم و شکلش معلوم نیست و در حقیقت وجود ندارد) با او سخن گفت، اصطلاح او. نزديك است، زيرا خداوند متعال مي فرمايد: «وَ مَنْ يَخْرَجُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَرْضِ لَهُمْ تكلِّمُونَ» ديد: سر يا بيني او در خواب سخن گفت، پس به آن چه نسبت داده شده است. عضوی نداشته باشد یا بلای سختی به او برسد.

و اگر یکی از اعضایش با او سخن گفت، این نصیحتی است که باید مورد قبول خانواده و خویشاوندان و نزدیکانش قرار گیرد، زیرا آنان در روز قیامت در نزد خداوند متعال به خاطر تکذیب کاری که با آنان کرد، شهید می شوند.

و سخنان طفل هر چه در خواب گفته باشد حق است و چه بسا شنیدن سخنان کودک حاکی از افتادن در حرام باشد. تعبیر سخنان شیرخوار در خواب را نیز ببینید.

و سخنان مرده فتنه مجهول.

و سخنان دشمن در خواب حکایت از انقضای مدت ترک دارد و دو مورد قبلی مقدم بر گفتار است.

و اگر درختی با او سخن گفت، نشان می دهد که به چیزی می رسد که مردم از آن شگفت زده می شوند، یا سخنان درختان حکایت از نزاع دارد. همچنین کلمات درختان از اهمیت بالایی برخوردار است.

و کلمات جمادات صلح یا موعظه است.

و گفتار حیوانات ممکن است مجازات و نفرین باشد. مقاله ای در مورد صحبت حیوانات در خواب ببینید.

و سخنان ديوار در خواب، هشدار جدايي و آشنايي با آثار باستاني است، زيرا مؤمن با آنها آشنا مي شود، مانند کسي که به آنها مي گويد و با او صحبت مي کنند.

و کلام خداوند متعال به بنده در خواب در روز قیامت، مخصوصاً حکایت از اعتلای مقام و قرب به حاکمان و کردار نیک و حسن خلق دارد، هر چند بیننده از اهل بیت باشد. تجرید، که از دنیا بریده می شود و به آخرت روی می آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا