تعبیر خواب بیانگر بازگشت آزادگان است

تعبیر خواب بیانگر بازگشت آزادگان است

نمادهای حکایت از بازگشت همسر سابق، خوابهای حاکی از بازگشت همسر سابق، دیدن مادر همسر سابقم در خواب، تعبیر خواب همسر سابقم در حال بوسیدن من، شستن در همسر سابقم خانه در خواب

مرسی شیخ خواهش میکنم شیخ همینطور خواب دیدم که برگشتم خونه قدیمم (خونه همسر سابقم) بعد وارد حموم شدم عبای قدیمیمو شستم و پوشیدم و تمیز بود زیبا.سپس از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخانه شدم و مادر فوت شده همسر سابقم را دیدم که مشغول کار در آشپزخانه بود و ناگهان شوهر سابقم آمد و مرا بوسید.روی گونه راستم و در گردنم به عنوان هلش دادم، مادرش به ما نگاه کرد و با چشمانش اشاره کرد که انگار به من می گفت بگذار ببوسمت و بعد رفت. پس رفتم و دستهایم را زیر شیر آب شستم و او به دنبال من آمد، سپس به من گفت که ماشینم را وارد یک گاراژ می کند، بنابراین رفت، بنابراین دری را باز کرد و وارد ماشین من شد، بنابراین من نگاه کردم و دیدم باران آمده است. افتاده و گل آلود روی زمین، سپس به آشپزخانه برگشتیم و من یک تخت در آن پیدا کردم، بنابراین من و همسر سابقم در آن نشستیم در حالی که او مرا در آغوش گرفته بود و به خودم گفتم نمی خواهم او با او بخوابد. من چون خودم را آماده نکردم به پاهایش نگاه کردم و روی آنها اگزما بود و با دستش آنها را می خراشید و تمام شد. ای شیخ بعد از این خواب من و دخترانم واقعاً برگشتیم خونه و رابطه من با شوهر سابقم فقط دوست بود ولی با هم ازدواج نکردیم او الان فرانسه هست و با اوراق مشکل داره که تا حل بشه خیلی ممنونم شیخ.

خوب انشالله بازگشت شوهر سابقتان در خواب وجود دارد چند علامت نشان دهنده این است در حالی که چیزهایی وجود ندارد که باید به آن توجه کنید ابتدا در خواب چندین بار آشپزخانه را ذکر کنید این نشان دهنده این است که شما باید با مشکلاتی روبرو شود دیدن گل مانند مشکلاتی وجود دارد اگزما در ساق پای او سکندری در حرکت و تحرک میل جنسی نشان می دهد که واژن تا حدودی به تأخیر افتاده است این پیام ها برای شماست که صبور باشید حضور یا همسر سابقتان در خواب و راضی است و به شما نشانه قبولی می دهد این نکته مثبتی است و ممکن است نشان دهنده موفقیت در کاری باشد که در آن هستید و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا