تعبیر دیدن ریش در خواب

تعبیر دیدن ریش در خواب

تعبیر دیدن ریش در خواب، ریش در خواب، دیدن ریش در خواب، دیدن ریش در خواب مجرد، ریش در خواب برای زن، تعبیر دیدن ریش در خواب برای شخص ریش دار، تعبیر خواب ریش برای بی ریش، دیدن ریش در خواب، بریده شدن ریش در خواب، بینایی ریش رنگدانه در خواب، ریش سفید در خواب، ریش سیاه در خواب.

ریش در خواب نشانه آن چیزی است که انسان زیبا می کند، مانند پول ظاهری، یا پدری که او را گاز می گیرد، یا فرزندی که به او کمک می کند، یا خدمتکاری که به او خدمت می کند، یا موقعیتی آبرومند که از آن مستقل است. و چه بسا ریش در خواب دلالت بر وضوی نیکو باشد زیرا برداشتن آن فریضه است و ممکن است نمایانگر پایه و اساس خانه باشد.

ریش در خواب منزلت است و چه بسا ریش دکان و دلیل زندگی و لباس و عشق و سود آن را نشان می دهد.

بریدن ریش در خواب، با دهان، دلالت بر طولانی شدن غم و اندوه دارد و در دنباله گفته می شود: از آنچه وصیت می کند غم: عمامه نشستن، شلوار ایستاده پوشیدن، میان گوسفندان راه رفتن، موی ریش کوتاه کردن. با دندان، جلوی در نشستن، غذا خوردن با چپ، پاک کردن صورت با دم، راه رفتن روی پوست تخم مرغ، شستن با دست راست و خندیدن در قبرستان.

ریش در خواب ممکن است نماد حق و باطل باشد، به طوری که گفته می شود اگر مردی راستگو باشد، به او می گویند ریش او راست است و بالعکس.

ریش در خواب بیانگر بخل و سخاوت است، همچنین می گویند فلانی ریش سخاوتمند و فلانی ریش پست دارد.

ریش و آنچه در آن از زیاد شدن یا کم شدن یا زینت یا براق به نظر و احوال او بوده است.

ریش در خواب ممکن است به همسر اشاره داشته باشد.

هر كه در ريش مو سفيد ببيند، به فرموده حق تعالي (و انذار كننده نزد شما آمده است) انذار امر مرتكب است و چه بسا ريش دلالت بر كاشتن كند.

هر که در حقیقت ریش سفید داشته باشد و در خواب ببیند که ریش سیاه می شود، نشانگر فعالیت و قدرت و اراده و شدت در حرکات است.

هر که ریش بلند داشته باشد، بر خلاف عرف، حاکی از حواس پرتی یا اتلاف بی رویی است، یا مضطرب می شود، یا از کسانی که به آن اشاره کرده اند، مضطرب می شود، یا بیننده بسیار تدبیر بوده است.

ریش در خواب، برای فاسق، توبه است، مخصوصاً برای اهل غفلت از سفیدی مو، و اگر بیننده گمراه باشد، هدایت می شود، به ویژه اگر در ریش ریش سفیدی ببیند.

بلند شدن ریش زن در خواب به معنای پیاده شدن، گستاخی یا ارتکاب فعل حرام است.

ریش کودک در خواب به معنای طول عمر است.

تحسین کردن یا کوتاه کردن ریش در خواب دلیلی بر کمبود انرژی است.

دیدن سبیل در خواب.

سبیل فحشا بلند در خواب، دلیل بر نگرانی و مشقت است و چه بسا به نوشیدن حرام مشهور بوده است.

بریدن و اصلاح سبیل در خواب، نشانه پیروی از سنت است.

تراشیدن سبیل یا ریش در خواب دلیل بر راحتی و رفع نگرانی و ناراحتی است.

رنگرزیدن ریش در خواب دلیل بر نفاق و تقلب در اعمال است و رنگ کردن ریش برای مستحقین دلیل بر تظاهر به نعمت و اجبار دشمنان و امنیت از ترس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا