تعبیر موهای زائد بدن در خواب

تعبیر موهای زائد بدن در خواب

تعبیر دیدن موهای بدن در خواب ، مو در خواب ، ریزش مو در خواب ، موی سفید در خواب ، تعبیر خواب مو ابن سیرین ، دیدن موهای پرپشت در خواب ، دیدن موهای بدن برای زن مجرد .

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله وسلم مو در نقاط مختلف بدن و با تراکم متفاوت از یک ناحیه می روید. به دیگری موی بدن در خواب اعم از تراکم مو یا ریزش آن یا تغییر مو از موی انسان به موی حیوان و تعبیر آن به هر حالتی از حضور او در خواب مربوط می شود.

دیدن موی انسان در خواب، پول و قدرت اوست.

هر کس در خواب ببیند که موهایش ریخته است، این خروج و زوال اندوه و قرض و نگرانی و مال یا مال اوست.

دیدن گیاه یا ظاهر شدن مو در بدن مرد در خواب به معنای باردار بودن همسرش است.

هر که در خواب ببیند که موی بدنش سفید است و اگر توانگر باشد، بینایی نشان از زیان مالی دارد.

اما اگر فقیر باشد و قرض داشته باشد، رؤیت نشان می دهد که می تواند بدهی خود را بپردازد.

هر کس در خواب ببیند که موی بدنش موی خوک است، بیانگر سختی ها و گرفتاری هایی است که می گذرد.

هر که در خواب موهای خود را موی مادیان ببیند، بیانگر بردگی و خستگی است.

و مردی نزد ابن سیرین آمد و به او گفت: موی زیادی دیدم که بر سینه ام روییده و آن را بستم.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا