دیدن موسی علیه السلام در خواب

دیدن موسی علیه السلام در خواب

دیدن موسی علیه السلام در خواب بسم الله الرحمن الرحیم.

آنچه را که در کتاب بیان القدری و نسخه خطی الحکم و العیم در غبارروبی رویاها در مورد آنچه در رؤیت انبیا و رسولان بر آن دلالت دارد، هر یک به طور جداگانه و ضمن ذکر در این مقاله خواهیم آورد. حریم هر یک از انبیاء علیهم السلام.

رؤیت مولای ما موسی علیه السلام در خواب، حکایت از مصیبت در کودکی، تقسیم خانواده و خویشاوندان، حضانت بیگانگان و زندگی مشترک پادشاهان و ظالمان دارد.

و رؤیت موسی علیه السلام دلالت بر وفای به عهد و نکاح نیکوکاران و علم به شگفتی امور از آنان دارد زیرا او صاحب خضر علیه السلام است. و او شاهد شکستن کشتی، کشته شدن پسر و ساختن دیوار بود.

دیدن موسی علیه السلام در خواب ممکن است به سفارت نیکو و وساطت نیک باشد

و هر کس در خواب ببیند که موسی علیه السلام شده است، اشاره به حج است.

رؤیت حضرت موسی علیه السلام در خواب حکایت از هلاکت ظالمان دارد، به ویژه اگر در جای آنان دیده شود.

اگر زنی در خواب موسی علیه السلام را ببیند، می ترسد فرزندش از دست بدهد و یا از مصیبت برآید و عاقبتش به خیر شود.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نظرات راه بسیار خوبی برای ارتباط و تعامل با افرادی است که در مورد موضوعات مشابه رویاهایی دارند. شما می توانید افکار و رویاهای خود را با ما در میان بگذارید. صفحات شبکه های اجتماعی برای تعبیر خواب شما

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا