تعبیر دیدن سوره لیل در خواب

تعبیر خواب سوره لیل در خواب، سوره لیل در خواب، تعبیر دیدن سوره لیل در خواب، سوره لیل در خواب برای زنان مجرد، سوره لیل در خواب برای زنان باردار. ، خواب دیدم سوره لیل را می خوانم، قرآن را در خواب برای زنان مجرد می خوانم، سوره لیل را در خواب می شنوم، سوره لیل را می خوانم شب در خواب ابن سیرین، تعبیر خواب خواندن سوره لیل در خواب برای زن متاهل.

در هزاره صورتی می گوید:

و شب سختی روزی است و صبح روز بعد سینه را پر از رحمت و توضیح می کند

نافع و ابن کثیر گفتند: هر که در خواب سوره لیل یا چیزی از آن را بخواند، روزی کم دارد و شهادت و نماز شب و اطاعت خداوند متعال برای او فراهم می شود.

خدا تنها می داند.

بقیه معانی سایر سوره های قرآن را می توانید بر اساس این لینک مشاهده کنید تعبیر خواب سوره های قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا