حیض در خواب ابن سیرین و اشاره آن به زنان مجرد و متاهل و زنان باردار

قاعدگی سیکل قاعدگی است که برای زنان می آید، دیدن قاعدگی در خواب یکی از رؤیاهایی که باعث اضطراب بسیاری می شود، این است که نشان دهنده خیر یا شر است، این همان چیزی است که در این مقاله به تفصیل با آن آشنا خواهیم شد.

تعبیر حیض در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین آن را می بیند قاعدگی در خواب یکی از چشم اندازهایی که بیانگر رهایی از مشکلات، استرس و اضطراب است.
 • دیدن خون حیض زیاد در خواب، بیانگر خیر و نیکی است، چنانکه بیانگر رسیدن به اهداف و آرزوهاست.
 • و هر که ببیند به خون حیض آغشته شده است، حکایت از نگرانی ها و گرفتاری های روحی و روانی دارد.
 • دیدن شستشو از خون حیض در خواب، بیانگر توبه و دوری از نافرمانی و گناه است.
 • در مورد دیدن قاعدگی آلوده، نماد این است که بیننده پول زیادی از مشاغل تجاری به دست خواهد آورد.
 • و هر که ببیند خون حیض لباسش را لکه دار می کند، بیانگر اضطراب و گرفتاری بزرگی است که بینا در زندگی خود به آن مبتلا می شود.
 • قاعدگی در خواب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در آخرین روزهای قاعدگی است، بیانگر پایان نگرانی و ناراحتی است.
 • و هر که در خواب ببیند که از خونریزی حیض آسوده می شود، نشانه آن است که از مشکل سختی در زندگی خلاص می شود.
 • و اگر زن مجردی ببیند که خون حیض در زمانی غیر از ماهانه آن بیرون می آید، بیانگر این است که به زودی رزق و روزی به او می رسد.
 • دیدن قاعدگی در خواب یک زن مجرد نامزد، نمادی است که ازدواج او به زودی تمام می شود.
 • تعبیر قاعدگی در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که خون قاعدگی زیاد بیرون می‌آید، بیانگر مشکلات و اختلافات فراوان در زندگی زناشویی اوست.
 • اما اگر ببیند که خود را از خون قاعدگی شستشو می دهد ، این نماد رهایی او از نگرانی ها و مشکلات است.
 • دیدن قاعدگی در خواب زن متاهل بدون درد، نشان از حاملگی او به زودی دارد.
 • و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که خون حیض لباس او را لکه دار می کند، بیانگر آن است که خداوند متعال اولاد نیکو به او عطا خواهد کرد.
 • و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که خون قاعدگی تمام شده و قطع شده است، این نشان دهنده عدم محبت و توجه شوهرش است.
 • تعبیر قاعدگی در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب خونریزی قاعدگی بدون درد ببیند، نشان از سهولت و سهولت زایمان اوست.
 • و هر کس ببیند که خون حیض زیاد بیرون می‌آید، نشانگر آن است که فرزندی مطیع و صالح به دنیا می‌آورد.
 • دیدن خون قاعدگی همراه با خونریزی در خواب زن حامله، نشانه رهایی او از غم و اندوه است.
 • و اما دیدن خون حیض همراه با ادرار از دید نامطلوب، نشان از ظلم و ستم شدید بر بیننده دارد.
 • و بعد از اینکه با تعبیر دیدن حیض در خواب آشنا شدیم میتوانید مرور کنید خواب های ابن سیرین.

  حیض در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا