تعبیر دیدن کاهو در خواب: روزی وسیع یا بیماری و فقر.

تعبیر دیدن کاهو در خواب " معیشت گسترده یا بیماری و فقر"

معانی و نمادهای زیادی برای بینایی وجود دارد کاهو در خواب تعبیر خواب ها بسیار است و بر حسب حالت و رنگ کاهو در خواب و همچنین بر حسب حالت بیننده با هم تفاوت دارند و برخی دیدن کاهو را به سعادت و رسیدن خیر تعبیر کرده اند و برخی دیگر دیدن کاهو را به خوشبختی و رسیدن خیر تعبیر کرده اند. آن را به عنوان هشدار و نشانه خستگی، گناه یا شر توصیف کرد، آیا تا به حال کاهو را در خواب دیده اید و می خواهید معنای خواب و اهمیت آن را بدانید؟ اینم توضیح..

تعبیر دیدن کاهو در خواب ابن سیرین

 • امام ابن سیرین معتقد است کاهوی سبز در خواب، سعادت و روزی حلال است.
 • و اینکه بیننده در خواب کاهو می‌خورد، نشان‌دهنده موقعیتی معتبر در کار یا به دست آوردن امرار معاش از منبع معلوم است.
 • و آن کاهوی زرد در خواب غم و اندوه و فقر مالی است و ممکن است به خواب بیننده از شدت بیماری هشدار دهد.
 • کاهو در خواب تاجر نیز یک تجارت سودآور و سود مشروع است.
 • و اگر کاهو روی درختان پژمرده شود، این نشان دهنده از دست دادن فرصت های خوب است و دید او در خواب بیمار مورد ستایش قرار نمی گیرد، زیرا بینایی او را از نزدیک شدن مدت هشدار می دهد.
 • همچنین ممکن است دوست داشته باشید: تعبیر خواب خوردن از دانشنامه ابن سیرین

  تعبیر دیدن کاهو در خواب برای خانم های مجرد

 • تعبیر کنندگان می بینند که دختر مجردی که در خواب کاهو می خورد، مژده ای است برای شنیدن مژده در راه رسیدن به او و نیز نشان دهنده رزق و روزی حلال و موفقیت و مسئولیت پذیری است.
 • دیدن کاهوی خرد شده در خواب برای یک دختر مجرد، رنج، بی دینی و بد اخلاقی است.
 • اگر دختری در خواب کاهوی سبز برید، نشانه برآورده شدن آرزوهای سخت است
 • دختر مجردی که در خواب کاهو می کارد، نماد قدرت شخصیت و غلبه بر ناملایمات است
 • تعبیر دیدن کاهو در خواب برای زن شوهردار

 • زن متاهل دیدن کاهو در خواب، نشانه بارداری یا رهایی از خستگی، سلامتی و تندرستی است.
 • زن شوهردار در خواب کاهو می‌خرد، بیانگر پول حلال و برکت در آن است.
 • رشد کاهو در خانه یک زن متاهل نشان دهنده بد آبروی، ناراحتی یا هشدار نسبت به دشمنان و افراد حسود است.
 • اگر یک زن متاهل کاهو را به رنگ تیره ببیند، این نشان دهنده بیماری یا یک دوره نزدیک است.
 • برای تعبیر بیشتر ر.ک: تعبیر خواب ابن سیرین

  تعبیر دیدن کاهو در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله در خواب کاهوی تازه ببیند، به تعبیر ابن سیرین، نشانه ی زایمان آسان و سالم بودن جنین است.
 • دیدن زن باردار با کاهوی زرد در خواب خستگی و هشداری برای حفظ سلامت جنین است.
 • اگر زن باردار در خانه خود کاهو بکارد، نشانه سلامتی، تندرستی و مژده است.
 • تعبیر دیدن کاهو در خواب برای مرد

 • دیدن جوان مجرد کاهو در خواب، نشان از ازدواج نزدیک با دختری خوش اخلاق و دیندار است.
 • دیدن کاهو در خواب یک مرد عموماً نشانه زندگی شاد و رزق الهی است
 • دیدن کاهو در خانه مرد، نشانه ارث حلال و مال فراوان است.
 • تزکیه گواه این است که او در کار به مقامی عالی و موفقیت بزرگی دست خواهد یافت.
 • شاید تعبیری از آنچه دیده اید پیدا کرده اید، آیا چیز دیگری در خواب دیده اید و می خواهید معنای دیدن آن را بدانید؟ نظرات خود را به اشتراک بگذارید..

  کاهو در خواب برای یک زن باردار کاهو در خواب کاهو در خواب برای یک مرد کاهو در خواب برای یک زن مجرد

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا