تعبیر دیدن گوش در خواب

تعبیر دیدن گوش در خواب

اذان ندایی است که دل را آرام و آرام می بخشد، ندای خداوند ـ سبحان الله ـ برای دیدار با او و اقامه نماز اوست که به انسان القا می کند که بسیاری از چیزهای خوب مانند آسایش، اطمینان، نرمی را احساس کند. و بسیاری از احساسات خوب، پس بهترین نداهای دنیا و زمین است، اما اگر در خواب برای کسی اذان بیاید، آیا این مدرک آنطور که هست خوب است؟ با ادامه مطلب همراه باشید و تعبیر دیدن اذان در خواب را بیاموزید

تعبیر دیدن گوش در خواب

دیدن اذان یا اذان و شنیدن آن و خواندن آن در خواب بسیار از یکدیگر عقب است، بنابراین شنیدن اذان در خواب برای شخص صالح و مطیع مقرب خدا، تعبیر آن بسیار متفاوت است. از کسى که در خواب بشنود در حالى که فاسد و ظالم است، براى وقوع جنگ، و ممکن است دلالت بر بدى کند، مانند دزدى.

اگر بیننده خواب دو بار در خواب اذان بشنود و بیدار شود و دو مرتبه نماز واجب را نیز بجا آورد، بیانگر این است که خداوند برای او حج یا عمره می نویسد.

که در خواب اذان را دید

شنیدن اذان در خواب نیز ممکن است دلالت بر جدایی دو نفر یا دزدی داشته باشد، خداوند متعال می فرماید: «پس مؤذنی ندا داد ای قافله، تو دزد هستید.» و این تعابیر بستگی به احوال بیننده و میزان نزدیکی او دارد. به خدای سبحان چون رؤیت راست است اگر خوب باشد مژده است برایش یا اگر بیننده بدی باشد نشانه شر و ضرر او بود.

 • اگر بیننده خواب در اردوگاه اذان ببیند، دلیل بر وجود جاسوس است.
 • اگر در بازار اذان شنیده شود، دلالت بر مرگ مردی از آن بازار دارد.
 • اگر اذان در خواب منفور باشد، تعبیر آن این است که برای آن شخص اتفاق بدی می افتد و او را به آن می خوانند.
 • اما اگر اذان از منبع معلوم و معلوم شنیده شود، منادی و وداع است و اگر صدای مؤذن در خواب زیبا و شیرین باشد، خداوند برای او خیر می خواهد.
 • اما اگر صدای مؤذن زشت باشد و پسندیده نباشد، بیننده بین ظالم و اهل گناه است و باید به توبه عجله کند.
 • تعبیر خواب اذان در مسجد با صدای زیبا با اوقات نماز

 • هنگام شنیدن اذان سحر در خواب، دعای توفیق و جهاد و هدایت و رزق و روزی است.
 • شنیدن اذان ظهر در خواب به معنای پرداخت بدهی به بیننده خواب است.
 • هنگام شنیدن اذان مغرب در خواب، بیانگر پایان و پایان کاری است که انجام شده است.
 • شنیدن اذان شام در خواب، هشداری است برای مؤمن که از تنبلی بر حذر باشد.
 • شنیدن اذان در مسجدالحرام، بیانگر اذان حج یا عمره است.
 • رویای شنیدن اذان برای مردی

  اگر مردی در خواب ببیند که در بالای مناره مسجد اذان می‌گوید، نشانه آن است که خداوند به ویژه حج امسال را به او عطا خواهد کرد.

  اگر مردی ببیند که در چاهی اذان می‌گوید، نشانه آن است که برای دوستان خود در خارج از کشور فرصت شغلی فراهم می‌کند. اگر در خواب ببیند در حالی که در اتاق یا حجره ای محبوس است، اذان می دهد. این نشان می دهد که او به زودی به آزادی خواهد رسید. اما اگر بدون حبس اذان بخواند، نزد افراد والا مقام شرفیاب می شود.

  تعبیر شنیدن اذان در وقت دیگر برای زن در خواب

  دیدن اذان بر سر کعبه برای زن غیر مسلمان، دلیل بر بدعت ها و بدی ها است، اگر زنی اذان را از صدای مؤذن با صدای زیبا و دلنشین بشنود، بیانگر تحقق است. از آرزوهای او و شنیدن خبرهای خوب و شاد.

  برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به: خواب های ابن سیرین

  تعبیر خواب شنیدن اذان برای زنان مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در حمام اذان می گوید، علامت آن است که زن بد و ناشایستی است و در دنیا و آخرت زیانکار است.
 • اگر ببیند که اذان را با تغییر در الفاظ و معانی آن اعم از حذف یا اضافه، کوتوله می کند، یا مجهول الاطراف است، دلیل بر این است که به تعدادی از اذان ظلم می کند. افراد مربوط به آنچه او در اذان در خواب تغییر داد.
 • اگر ببیند که جلوی درب رئیس جمهور، یکی از مقامات یا یک مرد بسیار مهم اذان می‌گوید، گواه بر این است که او جسارت دارد و از گفتن حقیقت هراسی ندارد. و او از قضاوت آن مردم یا اقتدار آنها نمی ترسد.
 • شنیدن اذان در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که اذان می دهد، نشانه دیوانگی و بی عقلی اوست.
 • اگر ببیند که در میان گروهی که به او توجهی نمی کنند و اجابت نمی کنند، اذان می گوید، بیانگر این است که با ستمکاران منکر عدالت زندگی می کند.
 • شاید خوشت بیاد: تعبیر اذان در خواب

  تعبیر خواب اذان برای زنان باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب اذان بشنود، بیانگر رزق و خیر فراوان است و فرزندی صالح و نیکوکار خواهد داشت.
 • اگر در خواب اذان ببیند، بیانگر آن است که با جایگاه والایی که در بین مردم دارد، زایمانی نرم و آسان و بدون درد را پشت سر خواهد گذاشت.
 • تعبیر خواب فردی که تقاضای طلاق می کند

  اگر ببیند مؤذنی بر بالای مناره ایستاده است، نشانگر بلندی و مقام و منزلت و در نتیجه کسب شغل بلند است. رویاها و آرزوهای او و ناپدید شدن پریشانی، نگرانی، غم و اندوه.

  تعبیر خواب بزرگ شدن گوش نوزاد

 • اگر کسى در خواب آن را ببیند، دلیل بر این است که آن فرزند پارسا و صالح و دوستدار علوم دینى است.
 • دیدن اذان نوزادی نشان می دهد که یکی از پدر و مادرش بد است یا حرف او بر اساس اتهام ساختگی آنهاست.
 • در پایان آن مقاله، شاید در خواب اذان خیری دیده باشید، آیا این اتفاق افتاد؟ (ما را به اشتراک بگذارید)

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا